Het painbestand kan om verschillende redenen worden afgekeurd door de banken. Het is gebleken dat de banken onderling verschillende controles uitvoeren. Om te voorkomen dat de ene bank het painbestand afkeurt, terwijl de andere bank deze goedkeurt, hebben we ook voor binnenlands betalingsverkeer de BIC code opgenomen. De meest voorkomende afkeuringen die wij in de afgelopen maanden hebben gezien zijn:

  1. Onjuist incassant-ID
  2. Onjuiste IBAN nummers
  3. Onjuiste karakters. Hoewel de meest uitgebreide karakter-set (UTF-8) wordt gebruikt, zijn slechts een beperkt aantal karakters toegestaan. Diakritische tekens (umlaut e.d.), die veelvuldig voorkomen in buitenlandse namen, zijn dus niet toegestaan.
  4. Bedragen worden niet goed weergegeven. Dat wil zeggen niet altijd twee cijfers achter de komma, bijvoorbeeld 21.0 i.p.v. 21.00.

De volgende maatregelen zijn hiertegen getroffen:

  • Fouten die bij de invoer van het incassant-ID ontstaan kunnen in eerste instantie door de vereniging zelf worden voorkomen door nauwkeurigheid tijdens de invoer. (Binnenkort zal de ‘modules 97 check’, die ook voor de IBAN geldt worden toegepast.)
  • Zie de aanpak zoals hierboven voorgesteld, dus extra door de IBAN/BIC service.
  • Er is een controle gemaakt die diakritische tekens omzet naar tekens die door de bank geaccepteerd worden.
  • De bedragen worden nu altijd met twee decimalen in het painbestand opgenomen.