Zodra een opleiding is aangemaakt, kunnen de opleidingsdagen worden ingeroosterd. Voor het inplannen van een opleiding neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Opleidingen

2. Klik op Inschrijvingen/Roosteroverzicht

Het volgende scherm wordt geopend:

3. Klik vervolgens op

Het volgende scherm wordt geopend:

4. Kies in de dropdown bij Opleiding voor de opleiding waarvan u de opleidingsdagen wilt inroosteren

In de afbeelding hierboven kiezen we als voorbeeld voor de opleiding SLC - Sportlink Club.

Het volgende scherm wordt weergegeven:

Tip: Het aantal lessen dat bij de opleiding getoond wordt, is afgeleid van het aantal lessen dat u bij de eigenschappen van de betreffende opleiding heeft aangemaakt. Van deze standaard indeling kan eventueel worden afgeweken. Klik op

5. Vul de Contactpersoon van de opleiding in

6. Vul de Datum van de lessen in

7. Vul de Starttijd van de lessen in. Zodra de Starttijd is ingevoerd, wordt de Eindtijd automatisch gevuld aan de hand van de lesduur zoals is ingevoerd bij de opleiding.

9. Vul de Locatie van de lessen in

10. Vul de Docent van de lessen in

Let op: De docent moet aanwezig zijn in het ledenbestand van uw vereniging. Zodra u een aantal letters of een deel van de relatiecode invoert en op uw toetsenbord op TAB drukt dan kunt u uit de lijst de gewenste docent selecteren.

11. Klik op

De opleidingslessen zijn nu ingeroosterd.