Het is mogelijk om leden uit uw ledenbestand uit te nodigen voor deelname aan een opleiding. U kunt één specifiek lid uitnodigen, maar ook meerdere leden tegelijkertijd. Hiervor neemt u de volgende stappen:

1. Ga naar Opleidingen

2. Klik op Deelnemers uitnodigen

Het volgende scherm wordt geopend:

3. Selecteer de betreffende opleiding

4. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

In de linkerkolom verschijnen de personen die voldoen aan de criteria die gesteld zijn bij de definitie van de opleiding.

5. Selecteer de personen in de linkerkolom die u een uitnodiging wilt sturen

Tip: Wilt u alle leden een uitnodiging versturen, klik op Ctrl + A. Wilt u een selectie maken van leden, klik op de betreffende leden en houd de Ctrl-toets ingedrukt.

6. Klik op

Tip: Zodra u een lid in de rechterkolom heeft toegevoegd om hem/haar een uitnodiging te sturen en u wilt dit ongedaan maken, dan selecteert u in de rechterkolom dit betreffende lid en klikt u op

U heeft nu de juiste selectie van leden gemaakt naar wie u een uitnodiging voor de opleiding wilt sturen.

7. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

In het bovenstaande overzicht worden de personen getoond die u een uitnodiging wilt gaan sturen.

Indien de selectie niet klopt of niet naar wens is; klik op

Indien de selectie van personen naar wens is, dan kunt u de volgende stap nemen:

8. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

Zoals u hierboven in de afbeelding ziet, is de informatie die afgeleid kan worden uit de opleiding en het lesrooster getoond. U kunt de tekst voor de e-mail of brief uiteraard ook nog naar eigen wens aanpassen. Zodra u de e-mail naar wens heeft opgemaakt, neemt u de volgende stap:

9. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

10. Selecteer de personen die u een uitnodiging wilt versturen

 

Let op: Zodra u de uitnodiging per e-mail wilt versturen, is het noodzakelijk dat er een e-mailadres van het betreffende lid is geregistreerd.

11. Klik op

De door u geselecteerde leden worden nu per e-mail uitgenodigd voor de opleiding.

Tip: Wilt u de betreffende leden per post uitnodigen? Klik dan na het selecteren van de personen (stap 10) op