Als je voor de eerste keer gaat werken met Club.Vrijwilligers is het van belang dat de vrijwilligerscoördinator een aantal standaard instellingen gaat definiëren.

Naast de specifieke instellingen per persoon (zoals beschikbaarheid, vrijstellingen en verhinderingen) kunnen er globale standaardwaarden worden gedefinieerd voor personen en taken. Specifieke instellingen kunnen per groep of per persoon worden ingesteld.

Neem de volgende stappen om de globale standaardwaarden in te stellen:

1. Kies in het hoofdmenu van Sportlink Club voor Vrijwilligers 

2. Klik op Instellingen 

Het volgende scherm verschijnt:

De standaard instellingen zijn opgedeeld in drie kaders:

1) Instellingen bij personen

In dit kader is het mogelijk om voor bondsleden, verenigingsleden en overige relaties, het aantal punten in te stellen die behaald moeten worden.

1. Vul het aantal punten in

2. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

3. Selecteer de personen voor wie u de wijziging wilt doorvoeren

4. Klik op

Let op: reeds ingestelde waarden worden overschreven met de nieuw ingestelde standaardwaarde.

Naast het toekennen van punten aan personen is het ook mogelijk om punten aan groepen/teams toe te kennen met behulp van de werkset vrijwilligers. Meer informatie: Werkset - selectie van personen maken.

5. Vul het aantal punten in

6. Klik op  

7. Selecteer, indien gewenst, een regeling (afgekocht of vrijgesteld) voor deze groep

8. Klik op

Let op: reeds ingestelde waarden worden overschreven met de nieuw ingestelde standaardwaarde.

2) Standaardinstellingen bij aanmaken nieuwe vrijwilligerstaken

In het tweede kader kan een standaardwaarde worden benoemd voor de minimum leeftijd, spelende of niet spelende leden en (eventueel) geslacht. Bij het aanmaken van een nieuwe taak worden deze standaardinstellingen gebruikt. Meer informatie: Stap 2: Taken beheren

1. Vul de Minimum leeftijd in voor het uitvoeren van vrijwilligerstaken

2. Kies in de dropdown de Doelgroep die van toepassing is

3. Kies in de dropdown het Geslacht dat van toepassing is

4. Vul de naam van de taakbeheerder in en klik op

5. Selecteer de gewenste persoon

6. Klik op

3) Standaardinstellingen e-mail bij toewijzen taak

In het derde kader kan worden aangegeven hoe vaak een herinneringsmail naar de ingeschreven vrijwilligers moet worden gestuurd.

1. Geef in de dropdown Aantal Herinnering e-mails aan hoeveel herinneringen u wilt versturen

2. Geef aan hoeveel dagen voor de definitieve datum de vrijwilliger de herinnering(en) moet ontvangen

Nu staan de persoonsgebonden instellingen, de standaardinstellingen voor nieuwe vrijwilligerstaken en de email instellingen voor herinneringen correct ingesteld in Club.Vrijwilligers. Op lidniveau is het uiteraard mogelijk om af te wijken van deze standaardinstellingen. Meer informatie: Stap 4: Persoonlijke instellingen van de vrijwilliger.

Klik tot slot op 


Ga nu naar Stap 2: Het aanmaken van taken binnen uw vereniging.