Doorgeven wensen: alleen noodzakelijke wensen opnemen

Verenigingen geven regelmatig wensen door rondom het tegelijk uit / thuis spelen van teams. Hierbij geldt wel dat het doorgeven van een wens altijd impact heeft op de optimale bezetting. Probeer daarom de wensen te beperken tot de echt noodzakelijke wensen.

 

Wat geeft een vereniging niet door:

  • Een optimale verdeling tussen thuis- en uitteams. De KNVB streeft bij elke vereniging naar een optimale verdeling tussen uit en thuisteams. Het is niet nodig dit apart door te geven.
  • Wensen voorjaarsreeksen / najaarsreeksen: het doorgeven van wensen voor de voorjaar/najaarsteams is niet mogelijk. Dit in verband met het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende speelschema’s voor gehele competities en voorjaar- / najaarsreeksen

 

De regels voor het doorgeven van wensen zijn:

Op basis van het aantal teams bepaalt het systeem het aantal wensen.

  • Per team in de A categorie krijgt een vereniging 3 wensen ter beschikking.

ð Bij 8 teams uit de A categorie heeft de verenigingen dus 24 wensen ter beschikking. Deze kun je aan 1 team koppelen, maar ook verspreiden over meerdere teams.

  • Een wens ‘1e niet tegelijk met het 2e’ telt als 1 wens bij het 1e en als 0 wensen bij het 2e. De vereniging heeft in dit voorbeeld dus nog 23 wensen over (24 – 1).
  • Wanneer een vereniging geen elftal in de A categorie heeft, dan krijgt een vereniging 5 wensen.
  • Wensen kunnen tussen 2 teams plaatsvinden. Het maakt daarbij niet uit of deze uitkomt in de A categorie of B.

 

Let op! Probeer altijd het doorgeven van wensen te beperken tot de echt noodzakelijke wensen. Het aantal wensen heeft impact op de kwaliteit van het wedstrijdprogramma waarbij geldt dat toename van het aantal wensen zal leiden tot een afname van de kwaliteit van de uit/thuis balans (= nummering).

Aanbod teams

Wanneer je de module “Teaminschrijvingen” start in Sportlink Club haalt het systeem de teams op. Uitgangspunt is dat de teams zichtbaar zijn die het voorgaande seizoen aan de competitie hebben deelgenomen.

 

De situatie bij het starten van de module in Sportlink Club kan wel een aantal verschillen bevatten ten opzichte van het voorgaande seizoen. Deze verschillen kunnen zijn:

  • Teamnamen opvolgend: Het is niet mogelijk om “gaten” te hebben tussen de teamnamen.

ð Voorbeeld: een vereniging heeft in dit seizoen bij de senioren een 1e, 2e, 4e en 5e team. Op het digitale inschrijfformulier voor het volgende seizoen staan dan bij het ophalen de volgende teams: 1e, 2e, 3e en 4e. In het voorbeeld schuift het oude 4e team op naar het 3e team en het oude 5e team naar het 4e team.

  • Klassen hogere teams oplopend of gelijk: Het kan zijn dat in er het huidige seizoen hogere teams zijn die uitkomen in een lagere klasse. Op het digitale inschrijfformulier vindt correctie plaats. Dit geldt voor zowel de A categorie als de B categorie:

ð In het onderstaande voorbeeld komt het 2e team uit in de 3e klasse terwijl team 3 uitkomt in de 2e klasse. In het aanbod voor het volgende seizoen zijn deze teams omgedraaid.

Team (vorig seizoen)

Klasse

Team (huidig seizoen)

Klasse

1

Hoofdklasse

1

Hoofdklasse

2

5

2

4

3

4

3

5

4

6

4

6

5

6

5

6

Verzoek hogere / lagere klassenindeling

De lijst met teams bij het eerste keer ophalen in de module “Teaminschrijvingen” is een momentopname. Promotie / degradatie is nog niet verwerkt in de lijst. De KNVB voert de promotie/degradatie door. Weet je op het moment van inschrijven al welke teams gepromoveerd zijn voer dit dan niet door.

 

Met andere woorden: dien alleen verzoeken in voor lager / hoger spelen die buiten de promotie- / degradatieregeling omgaan.

Afspraken inschrijven teams seizoen

Voor het inschrijven van teams gelden de volgende afspraken:

1. Elke vereniging kan maximaal 2 datums van verhindering opgegeven.

2. Zowel veldvoetbal als zaalvoetbalteams schrijven digitaal in.

3. Alleen voor de eerste elftallen veldvoetbal kun je een voorkeurspoule opgeven. Zie paragraaf 3.6.2.

4. Alleen voor de landelijk georganiseerde elftallen kan een vereniging een standaardveld opgeven. Zie paragraaf 3.

5. Hogere teams moeten voorafgaand aan het seizoen altijd uitkomen in dezelfde klasse of in een hogere klasse ten opzichte van een lager team.

 

Let op! Bij het indienen van wensen en verhinderingen kan de KNVB altijd besluiten het verzoek niet in te willigen. Dit heeft te maken dat sommige wensen conflicterend zijn of te veel problemen opleveren bij het opbouwen van de competitie. Waar mogelijk keurt de KNVB wensen en verhinderingen goed. Zie ook Reglement Amateur Veldvoetbal, artikel 12, lid 2.

 


 

1.6 7