Voordat de competitie start is het noodzakelijk dat de teams van jouw vereniging bij de KNVB worden ingeschreven. De zaalvoetbalteams inschrijven doe je in Sportlink Club. Voordat je enthousiast aan de slag gaat, is het goed om te weten dat niet zomaar iedereen teams kan inschrijven in Sportlink Club. Je hebt namelijk bepaalde 'rechten' nodig om dit te kunnen. Om teams in te kunnen schrijven heeft de gebruiker de rol Wedstrijdzaken of Teaminschrijvingen nodig. 

Op deze pagina worden de volgende zaken behandeld:

Het hoofdscherm Teaminschrijvingen

Neem de volgende stappen om de teams in te schrijven.

1. Ga naar menu item Wedstrijden

2. Kies Teaminschrijvingen

3. En kies Inschrijven

Het hoofdscherm verschijnt nu.

Na het selecteren van dit menu verschijnt het hoofdscherm. Alle teams die actief zijn geweest in het voorgaande seizoen zijn zichtbaar op het hoofdscherm.

Verplichte velden

De teaminschrijvingen kent zes verplichte velden: deelname beker, voorkeursaccommodatie, voorkeursveld, uitwijk naar kunstgras, leeftijdsspecificatie (senioren en pupillen) en voorkeursspeeldag (specifiek zaalvoetbal).

Als alle velden goed zijn ingevuld verschijnt er een groen vinkje achter het team. Indien één van deze verplichte velden niet is ingevuld zie je een rood kruisje achter het team staan. Om erachter te komen welk veld niet is ingevuld klik je op het rode kruisje. Er verschijnt een scherm waarop je kan zien wat juist en nog niet juist is ingevuld:

Team toevoegen

Nieuwe teams kun je opgeven in verschillende categorieën. Op basis van de overige teams bepaalt het systeem zelf de nieuwe teamnaam. Zijn er bijvoorbeeld twee seniorenteams en je schrijft een nieuw team in voor de senioren dan past het systeem automatisch als teamnaam de volgende logische naam toe.

1. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:


2. Selecteer de leeftijdscategorie

3. Selecteer de teamnaam

4. Selecteer het geslacht van de spelers van het team

5. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

Zoek de gewenste accommodatie en klik op

6. Vul de voorkeurstijd van het team in

7. Vul indien gewenst een opmerking toe bij dit team

8. Klik op

Teams terugtrekken

Het is mogelijk om zelf een team terug te trekken uit de competitie. Neem hiervoor de volgende stappen:


1. Klik op de

De volgende melding verschijnt.

2. Bevestig met Ja

Het team krijgt nu de status Vervallen


Opgeven voorkeursaccommodatie

1. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

2. Zoek de gewenste accommodatie

3. Klik op

Teamvoorkeuren

De voorkeuren van een team zijn op twee manieren in te stellen. Dit kun je direct doen door gegevens in te stellen zoals in het kader aangegeven. Vergeet de wijzigingen niet op te slaan.

of

1. Klik op de teamnaam

Het volgende scherm verschijnt

In dit scherm kunnen de voorkeuren van het team worden vastgelegd. Bijvoorbeeld de voorkeursdag, de voorkeursaccommodatie en de voorkeurstijd.

Om de wijzigingen op te slaan klik je op het blauwe diskette icoontje rechtsonder. Lukt het opslaan niet en staat er een rood kruisje naast de diskette? (zie linker afbeelding hieronder) Dat betekent dat je een veld vergeten bent om in te vullen. Als je alle velden hebt ingevuld verandert het rode kruisje naar een groen vinkje. (zie rechter afbeelding hieronder). 

 

2. Klik op

3. Vul de accommodatienaam in

4. Vul de plaats in

5. Klik op

6. Selecteer de accommodatie

7. Bevestig door te klikken op

Uit/ thuis wensen

Bij de voorkeuren is het ook mogelijk om aan te geven of er wensen zijn:

Wel/ niet gelijk thuisspelen met team binnen de vereniging

1. Selecteer een van de teams waarvoor je de wens wilt opgeven

2. Klik op  om een wens toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt:

3. Zoek het team van de vereniging op waarvoor de voorkeur ingesteld moet worden

4. Selecteer het 'andere team'

5. Vink de optie Samen thuis? NIET aan als je niet tegelijk thuis wilt spelen en vink Samen Thuis? WEL aan als je wel samen thuis wilt spelen

6. Sla de wijziging op met

Wel/Niet gelijk thuisspelen met team buiten de vereniging

1. Selecteer een van de teams waarvoor je de wens wilt opgeven

2. Klik op 

3. Zoek de vereniging op waarmee niet tegelijk moet worden gespeeld

4. En selecteer het 'andere team'

5. Vink de optie Samen thuis? NIET aan als je niet tegelijk thuis wilt spelen en vink Samen Thuis? WEL aan als je wel samen thuis wilt spelen

6. Sla de wijziging op met

Verhinderingen opgeven voor de vereniging

1. Klik op

Onderstaand scherm verschijnt:

<

2. Vul de datum in

3. Selecteer de reden

4. Klik op

De verhindering is nu toegevoegd. Als je een verhindering wilt verwijderen selecteer je de betreffende regel bij Verhinderingen en klik je vervolgens op

Voor de zaal is het mogelijk om 2 verhinderingen toe te voegen. Naast deze verhinderingen kan je ook nog eenmalig 1 dag als verhindering doorgeven.

Definitief maken inschrijving

Wil je de inschrijvingen definitief maken? Dan klik je rechtsonder op de button 'Verzenden Zaal Algemeen'

Vervolgens verschijnt een controlevraag of je de teams daadwerkelijk wil inschrijven bij de bond. Kies je voor JA, dan worden de teams ingeschreven bij de bond. 

Foutmelding tijdens verzenden

Het is mogelijk dat na het drukken op de knop Verzenden een melding verschijnt over de voorkeursvelden:

In dit geval neem je de volgende stappen:

1. Zoek de standaard-teams op en (bij voetbal) de O9 en O8-teams

2. Klik rechts van de Voorkeursaccommodatie op

Er verschijnt nu een popup venster Kies voorkeursaccommodatie (zie afbeelding hieronder)