Verenigingsactiviteiten vinden plaats op verschillende locaties, zoals velden, kleedkamers, een clubhuis of sporthal. Die locaties kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een kleedkamer kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het organiseren van wedstrijden of trainingen, maar tevens bij het organiseren van overige (vrijwilligers)taken, zoals schoonmaak. De verschillende accommodaties die bij de vereniging in gebruik zijn kunnen in Sportlink worden aangemaakt. De accommodaties die zijn aangemaakt kunnen vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld trainingen of vrijwilligerstaken te organiseren.

Hoe maak ik een locatie/ accommodatie aan?

De locaties van de vereniging kunnen worden aangemaakt in het Onderhoud van de Vereniging in Sportlink Club. Het aanmaken van accommodaties vindt op de volgende wijze plaats:

1. Open het menu Vereniging > submenu Onderhoud > Accommodatie indeling

Let op:

Kun je dit menu niet openen in Sportlink Club? Voor toegang tot dit menu zijn Beheer of Admin rechten nodig. Die rechten kun je opvragen bij de beheerder van Sportlink Club binnen jouw vereniging.

2. Klik op de button Toevoegen om de nieuwe accommodatie aan te maken

3. Geef de accommodatie een ondubbelzinnige naam en selecteer één of meer accommodatietypes voor deze accommodatie. Klik op de button yiQOEtYzLhn-bOa1AFUzWZwowDZYxPEyVg.png om de nieuwe accommodatie op te slaan.

TIP

Als je een veldaccommodatie aanmaakt die je ook wilt gebruiken voor thuiswedstrijden zorg er dan voor dat er alleen een veldnaam in staat. Dit om te voorkomen dat tegenstanders informatie op hun website getoond krijgen die voor hen niet ter zake doende zijn.

Hoe verwijder ik een accommodatie?

De accommodaties van de vereniging kunnen worden verwijderd in het Onderhoud van de Vereniging in Sportlink Club. De locaties blijven vervolgens wel beschikbaar en kunnen opnieuw geactiveerd worden. Het verwijderen van een locatie vindt op de volgende wijze plaats:

1. Open het menu Vereniging > submenu Onderhoud > Locaties

2. Selecteer de locatie aan die verwijderd moet worden en klik op de button Verwijderen

Hoe kan ik een locatie die ik in het verleden heb gebruikt, opnieuw gebruiken?

Locaties die ooit zijn verwijderd, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk (vanwege een verbouwing) niet in gebruik waren, kunnen opnieuw in gebruik genomen worden. Het heractiveren van een locatie zorgt ervoor dat daar opnieuw trainingen en vrijwilligerstaken op kunnen worden ingepland. Het heractiveren van een locatie vindt op de volgende wijze plaats.

1. Open het menu Vereniging > submenu Onderhoud > Locaties

2. Zet de optie Toon oude locaties? aan door het vinkje te plaatsen

3. Selecteer de locatie die moet worden geheractiveerd en klik op de button Heractiveren

Hoe bewerk ik een accommodatie?

Reeds aangemaakte locaties kunnen worden bewerkt in het Onderhoud van de Vereniging in Sportlink Club. Het bewerken van een locatie vindt op de volgende wijze plaats:

1. Open het menu Vereniging > submenu Onderhoud > Accommodatie indeling

2. Dubbelklik op de accommodatie die moet worden bewerkt

3. Pas de gegevens aan in het scherm Wijzig locatie en klik op de button 8O5jMlfTBAhh_cFllLM-jhebpuoLjPOuaw.png om de wijzigingen op te slaan

Waarom zie ik geen locatie als ik mijn trainingen / vrijwilligerstaken aan het plannen bent?

Zeer waarschijnlijk is er vergeten om bij de aangemaakte locaties het juiste locatietype te selecteren. De selectie van het juiste locatietype is van belang voor het gebruik van een locatie in diverse functies in Sportlink Club. Er kan voor een locatie meer dan één locatietype worden aangegeven. Voor de bestaande locatietypen geldt het volgende:

LocatietypeGebruik
AlgemeenHet plannen van vrijwilligerstaken
KleedkamerHet plannen van trainingen
Het plannen van (vriendschappelijke / eigen) wedstrijden
Veld / ZaalHet plannen van trainingen
Het plannen van (vriendschappelijke / eigen) wedstrijden

Waar kan ik een locatie voor trainingen selecteren?

Je kunt bij het inplannen van de de locatie kiezen waar de training plaatsvindt. Als je in het rooster de juiste dag en het juiste tijdstip hebt gevonden en de afspraak daar wilt vastleggen (door te dubbelklikken) kun je twee typen locaties toevoegen, te weten het veld / de zaal en de kleedkamer. Het is niet mogelijk om geen veld / zaal of kleedkamer te selecteren. Als één of beide locaties echter niet op de training van toepassing zijn, dan adviseren wij om een locatie aan te maken met de naam niet van toepassing .

Hoe kan ik zien welke activiteiten er op mijn locaties plaatsvinden?

Je kunt voor elk van de aangemaakte locaties de locatiebezetting inzien. De locatiebezetting is beschikbaar onder het menu Vereniging . De locatiebezetting is vanuit het overzicht met Trainingen direct opvraagbaar. Zodoende kun je bij het inplannen van de desbetreffende training direct inzien hoe de bezetting van die locaties is. (veld / zaal en kleedkamer)

Hoe krijg ik een duidelijk overzicht van mijn locaties ?

De belangrijkste reden dat het locatie-overzicht onduidelijk kan overkomen heeft te maken met de wijze waarop de locaties van de vereniging zijn aangemaakt in Sportlink Club in vergelijking met de wijze waarop de locatie in de praktijk gebruikt wordt. Dit is het beste aan de hand van een voorbeeld te verduidelijken. Stel jullie gebruiken Veld 1 voor zowel wedstrijden als trainingen. Voor wedstrijden zal in de meeste gevallen het gehele veld gebruikt worden, echter voor trainingen wordt het veld in veel gevallen verdeeld in 2, 4 of soms zelfs nog meer gedeelten om de verschillende teams van de vereniging op te kunnen laten trainen. Om het overzicht van de bezetting op de velden te behouden adviseren wij om bij het aanmaken van de locaties rekening te houden met de opdeling van de velden die voor het organiseren van trainingen worden gehanteerd. In bovengenoemde voorbeeld kan bijvoorbeeld de locatie Veld 1 - boszijde en Veld 1 - straatzijde als locatie worden aangemaakt. Hierdoor wordt de locatiebezetting overzichtelijker. Als nu de locatiebezetting voor Veld 1 - boszijde wordt opgevraagd, worden uitsluitend de trainingen zichtbaar die op dat gedeelte van het veld plaatsvinden. Locaties moeten één keer aangemaakt worden en kunnen vervolgens in verschillende functies worden (her)gebruikt.

Kan ik mijn locaties / velden inzien via accommodatiebezetting onder Wedstrijdzaken?

In de accommodatiebezetting worden uitsluitend de velden van jullie verenigingsaccommodatie getoond die bekend zijn bij de bond. Verenigingen delen ten behoeve van trainingen hun velden op of hebben andere of extra velden (op een andere accommodatie / locatie) voor trainingen beschikbaar. Om al deze verschillende typen locaties goed te ondersteunen is besloten om verenigingen ten behoeve van het organiseren van trainingen en vrijwilligerstaken de mogelijkheid te bieden haar eigen locaties te registreren. Deze door de vereniging aangemaakte locaties staan los van de velden die via accommodatiebezetting zichtbaar zijn en waarop de wedstrijden door de bond (en vriendschappelijke wedstrijden door de club) gepland worden. Ook het inzicht in de bezetting van die locaties wordt op een andere manier aan verenigingen aangeboden.

Kan ik mijn locaties / velden inplannen op dezelfde manier als accommodatiebezetting onder Wedstrijdzaken?

Het inplannen via accommodatiebezetting wordt gedaan met activiteiten die er al zijn en zijn voorzien van datum en tijd (wedstrijden van de bond of de club). Bij trainingen geldt dat het inplannen van de activiteit onderdeel is van jullie werkzaamheden. Omdat men over een heel jaar of wellicht een iets kortere periode (tot aan de winterstop) inplant, is bewust gekozen om te werken met een kalenderfunctie die algemeen bekend is. Overwogen is om naast die kalenderfunctie een locatieoverzicht per locatietype te maken waarin trainingen op een bepaalde speeldag nog kunnen worden verplaatst. Dit bemoeilijkt het in stand houden van een afspraakreeks en omdat de afspraak in 9 van de 10 gevallen onderdeel is van een reeks is besloten om het inplannen van trainingen niet op die manier te ondersteunen. Bovendien kan een trainer via de Sportlinked app voor een individuele training de laatste moment wijzigingen doorgeven, die vervolgens ook bij de deelnemers van de training kenbaar worden gemaakt.