Deze pagina geeft meer informatie over aanpassingen en nieuwe functies die in Sportlink Club en in de aanvullende producten zijn toegevoegd. Waar nodig kun je eenvoudig doorklikken naar de handleidingen van de nieuwe functies. Verbeteringen in Sportlink Club zijn doorgevoerd op basis van de waardevolle input van sportbonden, verenigingen en gebruikers van Sportlink Club en de apps. 


28 mei

Sportlink Club - Accommodatiezaken

 • Het tabblad Accommodatiezaken heeft een upgrade gekregen. Voor veldvoetbalverenigingen is het mogelijk om de accommodatie gegevens te bekijken zoals deze bij de KNVB bekend zijn. Voorheen kon je via dit tabblad alleen maar informatie inzien en niks wijzigen. Het is vanaf nu ook mogelijk om gegevens zelf te wijzigen. Dankzij deze upgrade kun je wijzigingen van de gebruikte accommodatie zelf aanpassen en doorvoeren. Dit kan binnen verschillende categorieën gedaan worden, namelijk:
  • Onderhoud: er kan nu bij gehouden worden welke partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van velden en gebouwen, voor de inrichtingsmaterialen en wat de eigendomssituatie is van de verschillende onderdelen van de accommodatie.

  • Club/kleedgelegenheid: er kan nu worden bijgehouden welke ruimtes er aanwezig zijn op de accommodatie. Denk bijvoorbeeld aan het aantal kleedkamers, de kantine, de bestuurskamer, de aanwezigheid van een sporthal en andere zaken. Tevens kunnen de afmetingen hiervan ingegeven worden 
  • Velden: er kan nu allerlei relevante informatie t.a.v. de velden op de accommodatie bijgehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan afmetingen, type velden, aanwezigheid van dug-outs, tribunes of een scorebord en andere zaken. Voor sommige aanpassingen moet de bond eerst een akkoord geven.

  • Lees de volgende handleiding voor meer informatie over deze upgrade: KNVB - accommodatiezaken

Sportlink Club - Overschrijvingen

 • Binnen het overschrijvingenoverzicht is een FAQ-knop toegevoegd waarmee een informatiescherm geopend kan worden die de vier meest voorkomende vragen en antwoorden rondom de overschrijvingen bevat. Er rijzen altijd veel vragen over de verschillende statussen en te ondernemen acties tijdens deze periode. Dankzij deze knop en de informatie die wordt getoond kunnen de verantwoordelijke personen in Sportlink Club gelijk zien wat er van hun verwacht wordt. 


28 mei
Club.Dataservice

 • De lidcode wordt teruggegeven in de output van de artikelen ‘wedstrijd-uitteam’, ‘wedstrijd-thuisteam’ en ‘team-indeling’.
 • Het artikel ‘teams’ geeft nu alle teams terug die in Sportlink Bond staan, en niet alleen de bondsteams waarvan de bond de competitie heeft vrijgegeven. Ook gepubliceerde lokale teams worden teruggegeven (indien ‘Publiceren’ is aangevinkt). De poule-informatie blijft leeg indien deze niet kan worden gevonden. Het gaat hier om de klassen:  ‘Niets’, ‘Alleen poule-indeling’ of ‘Poule-indeling + nummering’. Teams in een competitie van een klasse die nog niet gepubliceerd is worden nu wel teruggegeven.


20 mei

Club.Website

 • Voorheen kon je met Club.Website al de verenigingsactiviteiten die je in Sportlink Club vastlegt, zo op je site tonen. De widget Verenigingsactiviteiten heeft een update gekregen. 
  • De nieuwe widget maakt het mogelijk om te differentiëren naar kalendersoort. Voorheen was er maar één soort kalender te kiezen die alle activiteiten toonde op de website. Er zijn nu 5 kalendersoorten te kiezen: Vergadering, Verenigingsactiviteit, Toernooi, Feestavond en Overig (deze zijn in Sportlink Club te vinden). Dit betekent dat je op verschillende pagina's op de website relevante datums kunt tonen i.p.v. gelijk de hele kalender terug te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van de vergaderingskalender op de commissie pagina of het tonen van de verenigingsactiviteiten op een activiteiten pagina.  
  • De witruimte tussen agendapunten is verkleind. Waar voorheen de kalender verticaal nog weleens wat langer kon worden, hebben we de witruimtes ingeperkt. Dit ziet er net even iets mooier en overzichtelijker uit.
  • De regelafstand van de tekst is gelijkgetrokken met andere widgets (bijv. de nieuws-widget).
  • Het is mogelijk gemaakt de font-grootte van de activiteitnaam en de omschrijving aan te passen. Voorheen was dit een standaard font-grootte.
  • De kolommen Beheerders, Plaats, Hele dag, Tijd vanaf en Tijd t/m kunnen aan- en uitgezet worden. Je kunt dus zelf kiezen welke kolommen wel of niet zichtbaar moeten worden in de kalender. Heb je bijvoorbeeld geen beheerders voor een activiteit, dan hoeft er ook geen overbodige lege kolom getoond te worden.
 • Het is nu mogelijk om een foto te uploaden in de widget Formulier. De toegevoegde foto komt terecht in de media manager. Denk bijvoorbeeld aan een jubileumlogo die je toevoegt aan een aanmeldformulier die voor een jubileumfeest bedoeld is.
 • De  widget Mijn-activiteiten is verwijderd aangezien het artikel Mijn-activiteiten in Club.Dataservice is komen te vervallen.