Om volledig gebruik te maken van de app van Sportlink als speler, staflid of official moet je je in de app koppelen aan je lidgegevens zoals die bij je vereniging en je bond zijn vastgelegd. Deze koppeling hoef je maar één keer te maken. Daarna worden jouw gegevens automatisch opgehaald als je de app opent.

Soms lukt het niet om jezelf automatisch te koppelen, dan kom je in het koppelproces terecht.

Als je niet automatisch gekoppeld kan worden, kan dat komen omdat het e-mailadres dat je hebt ingevuld bij het registreren niet overeenkomt met het e-mailadres dat jouw vereniging en/of jouw bond voor jou heeft geregistreerd.

De volgende situaties zijn mogelijk (en wat moet je dan doen):

  1. Jouw vereniging heeft jouw e-mailadres helemaal niet. Neem contact op met je vereniging en vraag of je jouw e-mailadres noteren bij jouw lidgegevens
  2. Jouw vereniging heeft jouw oude e-mailadres nog staan. Vraag je vereniging of ze je e-mailadres willen aanpassen
  3. Jouw vereniging heeft wel het juiste e-mailadres staan maar de bond niet (dit is het meest voorkomende probleem). Vraag je vereniging of ze jouw e-mailadres eerst willen verwijderen, je lidgegevens opslaan en daarna weer het juiste e-mailadres invoeren en je lidgegevens opslaan. Nu wordt het ook correct naar de bond verzonden. Wijs je verenigingsadministrateur ook op deze pagina!

Nu zou je jezelf moeten kunnen koppelen in de app.