Nadat de gebruiker is ingelogd, wordt gekeken of het e-mailadres voorkomt in de systemen van de sportbonden (NHV, KNKV, KNZB, KNBSB, NBB, KBHB) die gebruik maken van de apps van Sportlink en wordt gekeken of er automatisch een koppeling gemaakt kan worden met een persoon(relatiecode). Het koppelen aan een persoon is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteit van de app.

Wil je de app gebruiken voor je kind? Lees dan ook even de informatie op de volgende pagina: Ik ben ouder en wil de gegevens van mijn kind aanpassen

Er bestaan hier 3 mogelijkheden:

  • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij één persoon wordt de gebruiker automatisch gekoppeld aan de bij bond of vereniging bekende persoon. En wordt de App geopend en ziet u het beginscherm.
  • Zodra het e-mailadres wordt gevonden bij meerdere personen, ziet de gebruiker alle personen waarbij het e-mailadres overeen komt. U kunt kiezen aan welke persoon u het account wilt koppelen. Bij een volgende keer opstarten van de app wordt u opnieuw ingelogd met deze persoon. Door uit te loggen en opnieuw in te loggen kunt u opnieuw aangeven aan welk persoon u het account wilt koppelen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld ook gegevens van uw kinderen opvragen.
 

   

  • Zodra het e-mailadres niet wordt gevonden komt u in het koppelproces uit. Dit betekent dat er geen persoon is gevonden waar het e-mailadres geregistreerd staat. Als u niet als sporter/staflid of official in het systeem van één van de bonden voorkomt dan kunt u als toeschouwer gebruik maken. Komt u wel voor als sporter/staflid of official,neem dan contact op met uw vereniging of uw bond om het e-mailadres te laten controleren/wijzigen. Of voer het registratie proces opnieuw uit met het e-mailadres dat bij uw vereniging of bond bekend is.   
Ik ben toeschouwer
Indien u kiest voor Ik ben toeschouwerhoeft u niet in het bezit te zijn van een spelerscode. U heeft de mogelijkheid verenigingen, teams en spelers als favorieten toe te voegen en zo op de hoogte blijven van resultaten.
Het menu zal er dan zo uit zien.


Koppelconflict (er is al een account voor deze persoon)
Indien er een koppelconflict optreedt ziet u onderstaande melding.

Een koppelconflict ontstaat als er geprobeerd wordt een relatiecode te koppelen aan een account (e-mailadres), maar er reeds een (ander) e-mailadres gekoppeld is aan de relatiecode. Dit kan ontstaan als iemand anders zich eerder heeft gekoppeld aan deze relatiecode. Dit kan alleen voorkomen als het e-mailadres dat is gebruikt bij het koppelen ook bij deze relatie in Sportlink stond geregistreerd.
Het is ook mogelijk dat u een conflict heeft met uw eigen account. Als u uw e-mailadres heeft gewijzigd en eerder gebruik heeft gemaakt van de app met een ander e-mailadres. U dient dan eerst het oude account te ontkoppelen, voordat u gebruik kunt maken van uw nieuwe e-mailadres. De juiste volgorde van stappen die uitgevoerd dienen te worden is  hier  beschreven.