Om een correctie te doen neem je de volgende stappen:

1. Ga naar Boekhouding - Instellen - Beginbalans

2. Selecteer het boekjaar waarvan je de beginbalans wilt corrigeren

3. Voer de grootboekrekeningen in die je wilt corrigeren

4. En corrigeer het bedrag dat niet correct is

Je ziet deze correcties terug op je grootboekrekeningen.