Wie heeft welke verantwoordelijkheid en hoe komt de bewerkersovereenkomst tussen mijn vereniging en Sportlink tot stand?

Het is best lastig om te bepalen wie welke rol heeft en wat moet doen. Onderstaand leggen wij u uit hoe de verantwoordelijkheden liggen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Zowel bonden als clubs/verenigingen zijn allemaal voor zich ‘verwerkingsverantwoordelijke’ ( = verantwoordelijke) zoals gedefinieerd in de AVG. Dat betekent dat ieder voor zich de verantwoordelijkheid heeft om aan de AVG te voldoen. Dat brengt allerlei verplichtingen met zich voor bonden en clubs. Om clubs te ondersteunen bij de implementatie van AVG hebben de meeste bonden een abonnement met korting geregeld bij de stichting AVG voor verenigingen.

Verwerker

Sportlink is een ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de bonden en de clubs. Ofwel: Sportlink verwerkt persoonsgegevens in opdracht van zowel bonden als clubs. Ook dat brengt verplichtingen, waaronder een goede beveiliging van de persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomst

Tussen een verwerker en een verantwoordelijke moet een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ gesloten worden. Daarom heeft Sportlink zijn contracten voor de clubs vanaf maart 2017 op de AVG aangepast en de verwerkersovereenkomst geïntegreerd in de voorwaarden. Clubs die rechtstreeks producten en diensten afnemen van Sportlink via de site, krijgen die nieuwe contracten toegestuurd. Clubs die hun leden – en contributiebeheer via hun bond afnemen, krijgen de nieuwe voorwaarden via hun bond (dat was in het verleden ook zo). Immers, Sportlink heeft voor deze producten formeel geen rechtstreekse relatie met clubs.

Bonden en clubs zijn allebei zelfstandig verantwoordelijken. Clubs en bonden verstrekken persoonsgegevens aan elkaar. Dit zijn verstrekkingen tussen verantwoordelijken.