Verenigingen die persoonsgegevens gebruiken moeten deze volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beveiligen. Zo voorkomen ze datalekken. Volgens de AVG moeten verenigingen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen nemen:

  • Verenigingen moeten moderne techniek gebruiken om persoonsgegevens te beveiligen.
  • Verder moeten ze niet alleen naar de techniek kijken, maar ook naar hoe ze als vereniging met persoonsgegevens omgaan. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens?


Verenigingen die persoonsgegevens gaan verzamelen, moeten vooraf nadenken over de beveiliging hiervan. En beveiliging van persoonsgegevens moet binnen verenigingen een blijvend punt van aandacht zijn. Als verenigingen andere partijen inschakelen om persoonsgegevens te verwerken, dan moeten deze verwerkers voldoende maatregelen treffen om de gegevens te beveiligen. Organisaties die gegevensverwerking door een verwerker laten uitvoeren, blijven verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  


Binnen Club.AVG worden  3 soorten maatregelen onderkent:

1. Vanuit een bevinding - Maatregelen vanuit een bevinding zijn maatregelen die genomen moeten worden om de persoonsgegevens in de verwerking beter te beschermen.

2. Verwerkingspecifiek - Verwerkingspecifieke maatregelen zijn maatregelen die al genomen zijn alleen voor de betreffende verwerking.

3. Verenigingsbreed - Verenigingsbrede maatregelen zijn maatregelen die gelden voor alle verwerkingen binnen de vereniging. Deze maatregelen worden ook in dit overzicht getoond en hoeven dus niet per verwerking opnieuw te worden aangemaakt.


Maatregelen vastleggen

Binnen Club.AVG is een standaard lijst met maatregelen voorgedefinieerd, waaruit een passende maatregel geselecteerd kan worden. Deze kunt als volgt vastleggen:


1. Ga naar Maatregelen

2. Met de knop Importeren standaard maatregelen kunnen, aan een verwerking of de vereniging, maatregelen worden gekoppeld die vaak voorkomen. Deze zijn al voorgedefinieerd in Club.AVG. 

3. Selecteer de van toepassing zijnde maatregelen : Indien de maatregel niet aanwezig is, kan een Maatregel worden aangemaakt met Nieuwe maatregel

4. Kies vervolgens op Importeer geselecteerde maatregelen


Een overzicht met maatregelen welke je hebt genomen aan de hand van de bevindingen en eventuele aanbevelingen van de auditors wordt getoond. Deze maatregelen kunnen via de Edit knop verder worden bewerkt en gedetailleerder voor uw vereniging worden beschreven. In Maatregel kun je specifieke zaken vastleggen met betrekking tot de maatregel, zoals vervaldatum, oplosdatum, of de maatregels getroffen is, commentaar, contactpersoon voor deze maatregel en eventuele documentatie bij de maatregel kan worden toegevoegd. Deze documenten zullen ook verschijnen bij het totaal overzicht van documenten.