Nee. Dat kan niet. Je dient als vereniging zelf een abonnement op Club.Dataservice te nemen. De leverancier kan op basis van de dienst Club.Dataservice de data gebruiken. We leggen dat graag uit.

Het Voetbal.nl platform (website en app) is het officiële kanaal van de KNVB om verenigingen, leden en overige geïnteresseerden te voorzien van de juiste en volledige informatie over programma’s, uitslagen en standen.

Om deze informatie beschikbaar te maken voor andere verenigingstoepassingen van andere leveranciers heeft Sportlink een dienst (Club.Dataservice) voor verenigingen ontwikkeld. Hiermee komt de officiële KNVB data op een geautomatiseerde wijze beschikbaar voor verenigingen. Deze dienst behelst niet alleen het fysiek leveren van de data maar ook het verwerken, verzamelen en structureren van die data. Deze dienstverlening (Club.Dataservice) is opgezet om de continuïteit en betrouwbaarheid van de volledige informatievoorziening te waarborgen.

Leveranciers met een koppeling

Gelukkig hebben veel leveranciers van verenigingssoftware een standaardkoppeling met Club.Dataservice. Deze leveranciers zorgen er dan voor dat alle programma’s, standen, uitslagen en mogelijk ook andere gegevens uit Sportlink gepubliceerd kunnen worden.

Concreet houdt dit in dat de vereniging een Club.Dataservice abonnement hiervoor afsluit en daarmee een sleutel/ID krijgt. Met deze sleutel kan de leverancier de koppeling realiseren.


Voor verenigingen aangesloten bij bonden die gebruik maken van een Sportlink app, te weten KNVB (voetbal.nl en wedstrijdzaken app), NHV, KNBSB, NBB en KNZB (waterpolo) geldt tevens een ander belangrijk voordeel. Alle leden kunnen zelf via de app hun zichtbaarheid / privacy niveau aangeven. Op deze wijze heeft een vereniging voor een belangrijk deel aan deze AVG taak voldaan en kost het geen inspanning.

Leveranciers zonder koppeling

Ook zijn er leveranciers die aangeven dat een abonnement op Club.Dataservice niet noodzakelijk is voor programma, uitslagen en standen. Ze voorzien in andere ‘oplossingen’ om de data te verkrijgen. Denk hierbij aan het laten aanmaken van accounts voor voetbal.nl (web en app). Met deze accounts wordt dan o.a. de programma, uitslagen en standen data op geautomatiseerde wijze van het voetbal.nl platform afgehaald. Dit is in strijd met de door de gebruikers (geaccepteerde) gebruikersvoorwaarden van voetbal.nl.

Naast het overtreden van de gebruikersvoorwaarden zorgen deze zogenaamde ‘scrapers’ er ook voor dat de continuïteit en performance van het gehele platform in gevaar kan komen. Vanzelfsprekend kan Voetbal.nl deze activiteiten niet toestaan. Hier wordt continu op gemonitord en ingegrepen waar mogelijk.

De dienstverlening via Club.Dataservice is betrouwbaar en voor Sportlink beheersbaar. Sportlink monitort deze dienstverlening continu en schakelt bij waar nodig. Dit is bij het ‘scrapen’ niet mogelijk, omdat deze activiteiten buiten ons gezichtsveld worden opgezet en plotsklaps qua intensiteit (bewust of onbewust) kunnen toenemen.