Sportlink is zich als verwerker van persoonsgegevens zeer bewust van de noodzaak tot de beveiliging van de haar toevertrouwde gegevens. Gegevensbeveiliging is steeds een onderwerp bij nieuwe ontwikkelingen en we houden de bestaande situatie regelmatig tegen het licht. Effectieve gegevensbeveiliging is uiteindelijk een optelsom van een veelheid aan factoren. 

Om de veiligheid van uw en onze gegevens te waarborgen nemen wij diverse maatregelen waaronder de volgende:

  • Sportlink host haar systemen bij een hosting partij die beschikt over toonaangevende security certificeringen zoals ISO27001
  • De systemen van Sportlink worden gehost in een goed beveiligde omgeving die slechts voor een beperkt aantal personen toegankelijk is
  • Communicatie tussen onze omgeving en de buitenwereld verloopt over versleutelde verbindingen (HTTPS, SSH, VPN technieken). Club website zal medio mei 2018 ook aan deze norm voldoen
  • Onze systemen worden steeds tijdig voorzien van beveiligingsupdates
  • Sportlink maakt dagelijks backups van de data
  • Onze beveiliging wordt geregeld gecontroleerd. In eigen opdracht of in opdracht van onze klanten (sportbonden) vinden soms audits plaats.

Meer informatie zie ook: Beveiligingsmaatregelen

Verwerkersovereenkomst

Bij het gebruik van de Sportlink producten en diensten kan Sportlink gegevens van gebruiker verwerken. Sportlink verwerkt gegevens als bewerker in opdracht van de desbetreffende sportbond of vereniging waarmee gebruiker een relatie heeft. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink uw privacy, onder andere door naleving van de AVG wetgeving en de van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

De standaard voorwaarden voor de vereniging kunt u vinden via:

In artikel 9 van deze voorwaarden treft de specifieke aspecten van zaken die voor de AVG in een verwerkersovereenkomst moeten zijn geregeld.

Gebruikersvoorwaarden

Sportlink kent ook gebruikersvoorwaarden. Deze kunt u vinden via: