De Atletiekunie maakt gebruik van het ledenadministratiepakket Renflex. Aan- en afmeldingen en mutaties van leden die je in Sportlink Club registreert, worden via een koppeling tussen beide systemen doorgegeven aan Renflex. Het is mogelijk dat Renflex je aan- of afmelding of mutatie niet kan verwerken, of dat Renflex om een andere reden een mededeling aan wil doen. Deze kun je vinden in het Notificatiescherm in Sportlink Club.

Let op: Wij raden aan om na elke aan- of afmelding of mutatie die je doet, in het notificatiescherm te kijken of er een reactie is gekomen vanuit Renflex. In onderstaande tabel kun je zien wat de mogelijke reacties kunnen zijn, wat de oorzaak is en wat wij aanraden in een dergelijk geval te doen.

NotificatieSoort meldingOorzaakActie
005:Bronid ongeldigFOUTEen technisch probleem.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
006:Toegangscode ontbreektFOUTEen technisch probleem.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
010:VRA-applicatie / versie niet geautoriseerdFOUTEen technisch probleemNeem contact op met het bondsbureau.
011:Onjuiste toegangscodeFOUTEen technisch probleem.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
012:Vereniging niet geautoriseerdFOUTDe Atletiekunie heeft de aansluiting van de vereniging nog niet goedgekeurd.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
121:Bondsnummer ontbreekt of is ongeldigFOUTJe hebt een mutatie gedaan op een bondslid zonder externe code of met foutieve externe code.- Geen externe code: Zet het lid om naar verenigingslid, vul het correcte lidnummer in in het veld 'Externe code', en meld het lid weer aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of bij de heraanmelding het veld 'Externe code' leeg laten.
- Foutieve externe code: Voer het lid opnieuw in als verenigingslid, vul het correcte lidnummer in in het veld 'Externe code', en meld dit nieuw aangemaakte lid aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of het veld 'Extene code' leeg laten. Verwijder het foutieve lid.

NB: Indien deze melding tegelijk verschijnt met een aanmelding die de notificatie P900 krijgt, dan heeft deze notificatie betrekking op het opgeven van het type lid (Wedstrijdatleet, Recreant, Wandelaar - zie tabblad Sport) die niet kan worden verwerkt omdat de aanmelding al fout is gegaan.
122:Bondsnummer onbekend of wijkt af van geslacht/geb.datumFOUTJe hebt een mutatie gedaan op een persoon waarbij u een lidnummer heeft gebruikt dat wel bestaat maar volgens de Atletiekunie niet past bij deze persoon.Draai de mutatie terug, sla op, en neem contact op met het bondsbureau.
123:Bondsnummer is geparkeerd, mutatie niet verwerktFOUTJe hebt een mutatie gedaan op een bondslid dat geparkeerd staat wegens vermoedelijke doublure. Deze kunnen niet verwerkt worden voordat deze parkeerstatus is opgeheven.Draai de mutatie terug, sla op, en wacht tot de parkeerstatus is opgeheven.
142:Voorletters langer dan toegestaanFOUTHet veld 'Voorletter(s)' bevat teveel karakters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
143:Ongeldige tekens in voorlettersFOUTIn het veld 'Voorletter(s)' staan andere karakters dan alleen letters en punten.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
144:Punten ontbreken in voorlettersFOUTIn het veld 'Voorletter(s)' staan geen punten.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
151:Voorvoegsel langer dan toegestaanFOUTHet veld 'Tussenvoegsel' bevat teveel karakters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
152:Voorvoegsel afkortingen niet toegestaanFOUTIn het veld 'Tussenvoegsel' staan punten.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
153:Ongeldige tekens in voorvoegselFOUTIn het veld 'Tussenvoegsel' staan andere karakters dan alleen letters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
163:Ongeldige tekens in achternaamFOUTIn het veld 'Achternaam' staan andere karakters dan alleen letters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
172:Ongeldige tekens in voornaamFOUTIn het veld 'Roepnaam' staan andere karakters dan alleen letters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
231:Huisnummertoevoeging langer dan toegestaanFOUTHet veld 'Huisnummertoevoeging ' bevat teveel karakters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
271:Telefoon langer dan toegestaanFOUTHet veld 'Telefoon' bevat teveel karakters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
281:Telefoonmobiel langer dan toegestaanFOUTHet veld 'Mobiel' bevat teveel karakters.Verbeter de fout, en sla op. Indien het een aanmelding als bondslid betreft, zet het lid dan om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
298:Aanmelding ontvangen, tijdelijk bondsnummer: 90xxxxxINFORMATIEFDe Atletiekunie moet deze aanmelding nog beoordelen.Wacht op het definitieve lidnummer in het veld 'Externe code'.
501:Ongeldig bondsnummerFOUTJe hebt bij de aanmelding van een nieuw bondslid een ongeldige externe code opgegeven.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
602:Einddatum kleiner of gelijk aan ingangsdatumFOUTJe hebt een functie bij een lid afgemeld op dezelfde dag dat je deze aangemeld hebt.Voeg de functie weer toe en meld de functie een dag later weer af.
030N:Bondsnummer is onbekendFOUTJe hebt bij de aanmelding van een nieuw bondslid een niet bestaande externe code opgegeven.Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
900:BDA momenteel niet bereikbaarFOUTDe administratie van de Atletiekunie is uit de lucht.Zet het lid om naar verenigingslid probeer het later nog eens.
P030B:Lid is geblokkeerdINFORMATIEFJe hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als geblokkeerd.Neem contact op met het bondsbureau.
P030D:Lid is overledenFOUTJe hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als overleden.Zet het lid om naar verenigingslid, of draai de mutatie terug en neem contact op met het bondsbureau.
P030I:Opgegeven bondsnummer is geen persoonFOUTJe hebt een aanmelding gedaan van of een mutatie gedaan op een bondslid met foutieve externe code.Voer het lid opnieuw in als verenigingslid, voer het correcte lidnummer toe in het veld 'Externe code', en meld dit nieuw aangemaakte lid aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of het veld 'Externe code' leeg laten. Verwijder het foutieve lid.
P030R:Lid is geroyeerdFOUTJe hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als geroyeerd door jullie vereniging of een andere vereniging.Neem contact op met het bondsbureau.
P041B:Functie reeds vervuld door lidINFORMATIEFJe hebt een lid een verenigingsfunctie toegekend die dit lid in de administratie van de Atletiekunie reeds vervult.Geen actie nodig.
P042B:Functie is niet aanwezig bij lidINFORMATIEFJe hebt een lid een verenigingsfunctie verwijderd die dit lid in de administratie van de Atletiekunie niet vervult.Geen actie nodig.
P900:Persoon is reeds lid van deze verenigingINFORMATIEFJe hebt een aanmelding gedaan van een persoon die reeds als lid van de vereniging bekend is in de administratie van de Atletiekunie.Geen actie nodig. Ben je van mening dat deze melding onterecht is, neem dan contact op met de Servicedesk van Sportlink.
P901:Achternaam is gewijzigdINFORMATIEFJe hebt van een lid de achternaam gewijzigd.Geen actie nodig.
P902:Geslacht is gewijzigdINFORMATIEFJe hebt van een lid het geslacht gewijzigd.Geen actie nodig.
P903:Geboortedatum is gewijzigdINFORMATIEFJe hebt van een lid de geboortedatum gewijzigd.Geen actie nodig.
P910:Lid is al wedstrijdlid bij andere verenigingFOUTJe hebt de spelactiviteit 'ATLETIEK-Atletiek-Week' aan een lid gekoppeld terwijl dit lid bij een andere vereniging wedstrijdlid is.Verwijder de spelactiviteit en neem contact op met de vorige vereniging van dit lid om te verifiëren dat deze vereniging het lid heeft afgemeld bij de Atletiekunie.
P950:Lid is geen verenigingslid (meer)INFORMATIEFJe hebt een lid afgemeld dat volgens de administratie van de Atletiekunie geen lid van de vereniging is.Geen actie nodig.
P960:Opgegeven relatie code is geen lid van de ver.FOUTJe hebt een mutatie gedaan op een persoon die volgens de administratie van de Atletiekunie geen lid is van de vereniging.Zet het lid om naar verenigingslid meld het lid opnieuw aan als bondslid.
P980:Lid is afgemeld per 31-12 volgend jaarINFORMATIEFJe hebt een lid afgemeld na de door de Atletiekunie gestelde deadline.Geen actie nodig.
P990:Afgemeld lid is heraangemeldINFORMATIEFJe hebt een lid afgemeld dat volgens de administratie van de Atletiekunie eerder lid van de vereniging is geweest.Geen actie nodig.
P999:Lid moet nog gevalideerd worden door de AtletiekunieINFORMATIEFJe hebt een lid afgemeld dat door Atletiekunie nog gevalideerd moet worden.Geen actie nodig.