De Atletiekunie maakt gebruik van het ledenadministratiepakket Renflex. Aan- en afmeldingen en mutaties van leden die je in Sportlink Club registreert, worden via een koppeling tussen beide systemen doorgegeven aan Renflex. Het is mogelijk dat Renflex je aan- of afmelding of mutatie niet kan verwerken, of dat Renflex om een andere reden een mededeling aan wil doen. Deze kun je vinden in het Notificatiescherm in Sportlink Club.

Let op: Wij raden aan om na elke aan- of afmelding of mutatie die je doet, in het notificatiescherm te kijken of er een reactie is gekomen vanuit Renflex. In onderstaande tabel kun je zien wat de mogelijke reacties kunnen zijn, wat de oorzaak is en wat wij aanraden in een dergelijk geval te doen.

Notificatie Soort melding Oorzaak Actie
005:Bronid ongeldig FOUT Een technisch probleem. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
006:Toegangscode ontbreekt FOUT Een technisch probleem. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
010:VRA-applicatie / versie niet geautoriseerd FOUT Een technisch probleem Neem contact op met het bondsbureau.
011:Onjuiste toegangscode FOUT Een technisch probleem. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
012:Vereniging niet geautoriseerd FOUT De Atletiekunie heeft de aansluiting van de vereniging nog niet goedgekeurd. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
121:Bondsnummer ontbreekt of is ongeldig FOUT Je hebt een mutatie gedaan op een bondslid zonder externe code of met foutieve externe code. - Geen externe code: Zet het lid om naar verenigingslid, vul het correcte lidnummer in in het veld 'Externe code', en meld het lid weer aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of bij de heraanmelding het veld 'Externe code' leeg laten.
- Foutieve externe code: Voer het lid opnieuw in als verenigingslid, vul het correcte lidnummer in in het veld 'Externe code', en meld dit nieuw aangemaakte lid aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of het veld 'Extene code' leeg laten. Verwijder het foutieve lid.

NB: Indien deze melding tegelijk verschijnt met een aanmelding die de notificatie P900 krijgt, dan heeft deze notificatie betrekking op het opgeven van het type lid (Wedstrijdatleet, Recreant, Wandelaar - zie tabblad Sport) die niet kan worden verwerkt omdat de aanmelding al fout is gegaan.
122:Bondsnummer onbekend of wijkt af van geslacht/geb.datum FOUT Je hebt een mutatie gedaan op een persoon waarbij u een lidnummer heeft gebruikt dat wel bestaat maar volgens de Atletiekunie niet past bij deze persoon. Draai de mutatie terug, sla op, en neem contact op met het bondsbureau.
123:Bondsnummer is geparkeerd, mutatie niet verwerkt FOUT Je hebt een mutatie gedaan op een bondslid dat geparkeerd staat wegens vermoedelijke doublure. Deze kunnen niet verwerkt worden voordat deze parkeerstatus is opgeheven. Draai de mutatie terug, sla op, en wacht tot de parkeerstatus is opgeheven.
142:Voorletters langer dan toegestaan FOUT Het veld 'Voorletter(s)' bevat teveel karakters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
143:Ongeldige tekens in voorletters FOUT In het veld 'Voorletter(s)' staan andere karakters dan alleen letters en punten. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
144:Punten ontbreken in voorletters FOUT In het veld 'Voorletter(s)' staan geen punten. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
151:Voorvoegsel langer dan toegestaan FOUT Het veld 'Tussenvoegsel' bevat teveel karakters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
152:Voorvoegsel afkortingen niet toegestaan FOUT In het veld 'Tussenvoegsel' staan punten. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
153:Ongeldige tekens in voorvoegsel FOUT In het veld 'Tussenvoegsel' staan andere karakters dan alleen letters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
163:Ongeldige tekens in achternaam FOUT In het veld 'Achternaam' staan andere karakters dan alleen letters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
172:Ongeldige tekens in voornaam FOUT In het veld 'Roepnaam' staan andere karakters dan alleen letters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
231:Huisnummertoevoeging langer dan toegestaan FOUT Het veld 'Huisnummertoevoeging ' bevat teveel karakters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
271:Telefoon langer dan toegestaan FOUT Het veld 'Telefoon' bevat teveel karakters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
281:Telefoonmobiel langer dan toegestaan FOUT Het veld 'Mobiel' bevat teveel karakters. Verbeter eerst de fout, sla op, zet het lid om naar verenigingslid, en meld het lid opnieuw aan als bondslid.
298:Aanmelding ontvangen, tijdelijk bondsnummer: 90xxxxx INFORMATIEF De Atletiekunie moet deze aanmelding nog beoordelen. Wacht op het definitieve lidnummer in het veld 'Externe code'.
501:Ongeldig bondsnummer FOUT Je hebt bij de aanmelding van een nieuw bondslid een ongeldige externe code opgegeven. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
602:Einddatum kleiner of gelijk aan ingangsdatum FOUT Je hebt een functie bij een lid afgemeld op dezelfde dag dat je deze aangemeld hebt. Voeg de functie weer toe en meld de functie een dag later weer af.
030N:Bondsnummer is onbekend FOUT Je hebt bij de aanmelding van een nieuw bondslid een niet bestaande externe code opgegeven. Neem contact op met de Servicedesk van Sportlink.
900:BDA momenteel niet bereikbaar FOUT De administratie van de Atletiekunie is uit de lucht. Zet het lid om naar verenigingslid probeer het later nog eens.
P030B:Lid is geblokkeerd INFORMATIEF Je hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als geblokkeerd. Neem contact op met het bondsbureau.
P030D:Lid is overleden FOUT Je hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als overleden. Zet het lid om naar verenigingslid, of draai de mutatie terug en neem contact op met het bondsbureau.
P030I:Opgegeven bondsnummer is geen persoon FOUT Je hebt een aanmelding gedaan van of een mutatie gedaan op een bondslid met foutieve externe code. Voer het lid opnieuw in als verenigingslid, voer het correcte lidnummer toe in het veld 'Externe code', en meld dit nieuw aangemaakte lid aan als bondslid. Weet je het lidnummer niet, dan kun je dit bij het bondsbureau navragen of het veld 'Externe code' leeg laten. Verwijder het foutieve lid.
P030R:Lid is geroyeerd FOUT Je hebt een persoon aangemeld of gemuteerd die bij de Atletiekunie genoteerd staat als geroyeerd door jullie vereniging of een andere vereniging. Neem contact op met het bondsbureau.
P041B:Functie reeds vervuld door lid INFORMATIEF Je hebt een lid een verenigingsfunctie toegekend die dit lid in de administratie van de Atletiekunie reeds vervult. Geen actie nodig.
P042B:Functie is niet aanwezig bij lid INFORMATIEF Je hebt een lid een verenigingsfunctie verwijderd die dit lid in de administratie van de Atletiekunie niet vervult. Geen actie nodig.
P900:Persoon is reeds lid van deze vereniging INFORMATIEF Je hebt een aanmelding gedaan van een persoon die reeds als lid van de vereniging bekend is in de administratie van de Atletiekunie. Geen actie nodig. Ben je van mening dat deze melding onterecht is, neem dan contact op met de Servicedesk van Sportlink.
P901:Achternaam is gewijzigd INFORMATIEF Je hebt van een lid de achternaam gewijzigd. Geen actie nodig.
P902:Geslacht is gewijzigd INFORMATIEF Je hebt van een lid het geslacht gewijzigd. Geen actie nodig.
P903:Geboortedatum is gewijzigd INFORMATIEF Je hebt van een lid de geboortedatum gewijzigd. Geen actie nodig.
P910:Lid is al wedstrijdlid bij andere vereniging FOUT Je hebt de spelactiviteit 'ATLETIEK-Atletiek-Week' aan een lid gekoppeld terwijl dit lid bij een andere vereniging wedstrijdlid is. Verwijder de spelactiviteit en neem contact op met de vorige vereniging van dit lid om te verifiëren dat deze vereniging het lid heeft afgemeld bij de Atletiekunie.
P950:Lid is geen verenigingslid (meer) INFORMATIEF Je hebt een lid afgemeld dat volgens de administratie van de Atletiekunie geen lid van de vereniging is. Geen actie nodig.
P960:Opgegeven relatie code is geen lid van de ver. FOUT Je hebt een mutatie gedaan op een persoon die volgens de administratie van de Atletiekunie geen lid is van de vereniging. Zet het lid om naar verenigingslid meld het lid opnieuw aan als bondslid.
P980:Lid is afgemeld per 31-12 volgend jaar INFORMATIEF Je hebt een lid afgemeld na de door de Atletiekunie gestelde deadline. Geen actie nodig.
P990:Afgemeld lid is heraangemeld INFORMATIEF Je hebt een lid afgemeld dat volgens de administratie van de Atletiekunie eerder lid van de vereniging is geweest. Geen actie nodig.
P999:Lid moet nog gevalideerd worden door de Atletiekunie INFORMATIEF Je hebt een lid afgemeld dat door Atletiekunie nog gevalideerd moet worden. Geen actie nodig.