Problemen met Club.Dataservice

Als er verkeerde gegevens op je verenigingswebsite staan, kan dat verschillende oorzaken hebben. Doorloop de volgende stappen om erachter te komen waar de fout zit:

  1. Staat de informatie correct in Sportlink Club?
  2. Komt de informatie ook correct uit Club.Dataservice?
  3. Komt de informatie correct uit Club.Dataservice maar wordt deze toch verkeerd getoond op de website?

Controleer of de gegevens correct in Sportlink Club staan. 

Heb je zelf geen inloggegevens of niet de juiste rechten om dit te controleren in Sportlink Club? Neem dan even contact op met je collega's zodat zij dit voor je kunnen nakijken en waar nodig aanpassen. Afhankelijk van de gegevens die verkeerd staan kan je bijvoorbeeld contact opnemen met één van de volgende personen binnen de vereniging. 

  • Een teammanager
  • De ledenadministrateur
  • De wedstrijdsecretaris

Het is ook mogelijk dat een bondsmedewerker of een official de gegevens niet goed heeft vastgelegd. Neem dan even contact op met de bond.

2. Komt de informatie ook correct uit Club.Dataservice?

Je kunt nagaan of gegevens correct uit Club.Dataservice komen, door het betreffende artikel aan te roepen.

Dit kan je op de volgende manier doen:

  • Ga naar https://data.sportlink.com
  • Zet achter de url een slash ("/") met de artikelnaam (bijvoorbeeld "programma"). 
  • Zet daarachter een vraagteken en het argument "client_id=XXXXXXXX" (waarbij de X-en jullie client ID zijn). 
  • Verdere argumenten vul je in achter een ampersand-teken ("&").

Voorbeeld:

Dit voorbeeld vraag de thuiswedstrijden van de komende twee weken aan:

https://data.sportlink.com/programma?client_id=XXXXXXXX&weekoffset=0&aantaldagen=14&uit=nee

Geeft deze aanroep andere output dan verwacht mag worden naar aanleiding van informatie in Sportlink Club, maak dan een ticket aan in ons Support Center en voeg het "bewijsmateriaal" bij (aanroep en een schermafdruk uit Sportlink Club).

3. Komt de informatie correct uit Club.Dataservice maar wordt deze toch verkeerd getoond op de website?

Controleer dan de programmatuur van de website.

Hierin hebben wij geen inzage maar als je een ticket aanmaakt met het gedeelte van de broncode die je gebruikt om de gegevens op te vragen als bijlage kunnen wij je wellicht helpen.

Is jullie website gemaakt door een derde partij, vraag hen dan om actie te ondernemen.