Per 1 juli 2017 stopt de KNVB-Dataservice. Dit betekent dat voetbalverenigingen geen informatie over het programma, de uitslagen en de standen van hun teams meer geautomatiseerd op hun website kunnen tonen.
Als opvolger voor de KNVB-Dataservice is de Sportlink Club.Dataservice beschikbaar. Hierover krijgen wij van veel verenigingen vragen. Deze vragen worden hieronder beantwoord.

1. Wij willen overstappen van KNVB-Dataservice naar Sportlink Club.Dataservice. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het abonnement op KNVB-Dataservice is niet automatisch op 1 juli 2017 overgeheveld naar Sportlink Club.Dataservice. Als je nu Club.Dataservice wilt bestellen kun je dat doen via de snelkoppeling Shop in Sportlink Club. Na een geslaagde bestelling zal het abonnement op Club.Dataservice meteen actief zijn en kun je beginnen.

2. Wat gaat Club.Dataservice onze vereniging kosten?

Sportlink Club.Dataservice kost €1,- per lid per jaar. Voor het aantal leden baseren wij ons op het aantal leden in Sportlink Club. Hier bedoelen wij alle bondsleden en verenigingsleden mee. Het is niet van belang wat deze leden doen bij je vereniging.

Er is ook een startvergoeding van €125,- van toepassing.

Aantal ledenPrijs per seizoen
200€ 200,00
400€ 400,00
800€ 800,00
1000€ 1000,00

 

NB: Er geldt geen maximum voor het aantal leden. Als een vereniging één van de voordeelpakketten bestelt hanteren wij een maximum van 800 leden. Informatie over deze voordeelpakketten is hier te vinden: Maak van jouw club de ideale club

3. Hebben jullie ook een API-sleutel en zo ja, is dat dezelfde als die van de KNVB-Dataservice?

Onze API-sleutel heet client ID en deze krijg je ter beschikking zodra jullie bestelling van Club.Dataservice succesvol is afgerond. Deze client ID vind je op het tabblad Clubsite van het gebruikersbeheer in Sportlink Club.

4. Werkt Sportlink Club.Dataservice hetzelfde als de KNVB-Dataservice?

De output is niet precies hetzelfde. Er zijn twee grote verschillen: De manier van aanroepen en het feit dat je bij ons niet vier artikelen krijgt (programma, uitslagen, standen, afgelastingen) maar meer dan veertig. Zie de pagina: Lijst met artikelen van Club.Dataservice.

5. Hoe werkt het dan?

Het aanroepen van onze artikelen is veel gemakkelijker dan van die van de KNVB-Dataservice. Het enige dat je nodig hebt is de url https://data.sportlink.com, de naam van het artikel, de client ID van de vereniging en eventuele parameters om de output te beïnvloeden.
Er zijn drie manieren voor:

1. Directe aanroep vanuit je programmatuur (PHP, JQuery, JS, VB.net etc).

In dit geval gebruik je de curl-functie van je programmeertaal om de url-string met de aanroep naar de webservice te sturen en het resultaat in te lezen in een lokaal array. Voorbeeld: Om het programma van de komende vier weken op te halen gebruik je de volgende url-string: https://data.sportlink.com/programma?client_id=oo5BhGVNw9&aantaldagen=28 Deze url-string wordt gebruikt door de curl-functie om de output op te halen. Deze output heeft de vorm van een JSON feed. Dit kan een multidimensionaal array zijn. De curl-functie werkt als volgt (in dit voorbeeld wordt PHP gebruikt):

$url="https://datatest.sportlink.com/programma?client_id=oo5BhGVNw9&aantaldagen=28";

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
$result=curl_exec($ch);
curl_close($ch);

$programma_output = json_decode($result, true);

Nu is de JSON-output ingelezen en kun je met een var_dump zien wat er ingelezen is. Vervolgens ga je met een foreach-loop het array door en druk je af wat je af wilt drukken. Standaard krijg je alle kolommen terug. Dit is - in tegenstelling tot bij het gebruik van de Javascript Library - niet in de aanroep te beïnvloeden. Je moet hier dus na het ophalen van de gegevens zelf een keuze in maken.

2. Gebruik van de Javascript Library

De Javascript Library is een eenvoudige tool die HTML-code genereert die je in de bron van een webpagina kunt plaatsen. In de Javascript Library log je in met de client ID. Vervolgens maak je een keuze uit de lijst met artikelen en geeft de argumenten en parameters in. Je kunt ook aangeven welke kolommen er getoond moeten worden en in welke volgorde. Zie voor uitleg over de Javascript Library de volgende pagina: Toepassen Club.Dataservice en werken met de Javascript Library

3. Gebruik van externe programmatuur, zoals bijvoorbeeld plugins voor CMS-systemen

Informatie hierover is op internet te vinden.