VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens art. 4 lid 2 AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ….’ Het begrip ‘verwerken’ is erg ruim. Het varieert van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

 

Verwerkingen

Vanuit het menu-item: Start hier, zijn één of meerdere Verwerkingen aangevinkt of aangemaakt welke voor jullie vereniging van toepassing zijn. Deze verwerkingen kunnen per stuk worden gedetailleerd. Er zijn een aantal standaard verwerkingen gedefinieerd waaruit je kunt selecteren. Deze selectie wordt dan al vast klaargezet in het verwerkingenoverzicht. Daarnaast kunt je middels de knop <Eigen verwerkingen toevoegen> ontbrekende of extra verwerkingen toevoegen die specifiek voor jullie vereniging gelden. Let op: detaillering van de verwerkingen vind plaats bij de menu optie <Verwerkingen>.


 1. Kies in het menu voor Verwerkingen 
 2. Selecteer een Verwerking <Edit> of start een nieuwe verwerking via de button <Nieuwe verwerking>
 3. Vul de Verwerking via de wizard in
 • Algemene info omtrent de Verwerking (welk proces, benaming etc.)
  • Bepaal wat de grondslag is van de Verwerking
  • Selecteer of voeg de persoonsgegevens toe welke bij de Verwerking van toepassing zijn
 • Gegevensbronnen
  • Leg vast waar de gegevens vandaan komen
 • Gegevensontvanger(s)
  • Leg vast wie de gegevens (kunnen) ontvangen
 • Bewaartermijnen
  • Leg de bewaartermijn van de gegevens vast
 • Risico
  • Leg de risico's vast
 • ICT
  • Leg de applicatie(s) die gebruik maken van de gegevens vast
  • Leg de infrastructuur, servers vast van de gebruikte applicaties
 • Samenvatting
  • In het overzicht zie je een samenvatting van de gehele Verwerking incl. de ingevulde antwoorden


Probeer zoveel mogelijk in te vullen, er is geen fout antwoord. Je beschrijft wat nu de werkelijkheid is binnen de vereniging.