Het is nu mogelijk om in Sportlink Club in één overzicht de belangrijkste contactgegevens van de functionarissen in te zien. Zo kan je als beheerder of ledenadministrateur heel eenvoudig zien of alle gegevens up to date zijn. Door de gegevens direct in Sportlink Club aan te passen bij wijzigingen weet je 100% zeker dat je geen informatie mist. 

Maakt jouw vereniging bijvoorbeeld gebruik van de website, dan zorg je hiermee dat de juiste voorzitter op de website staat en niet de vorige voorzitter. 

Het overzicht is  beschikbaar voor de beheerder van Sportlink Club en voor de personen die rechten hebben voor ledenbeheer.

Controle functionarissen

Om het overzicht te openen ga je naar Personen - Controle functionarissen

Het volgende scherm wordt getoond.

Je ziet hier in één oogopslag welke communicatiegegevens nu bij de functionarissen in Sportlink Club staan. 

Communicatiegegevens controleren/ wijzigen

1. Om de communicatiegegevens van een functionaris te wijzigen dubbelklik je op de regel. Het persoonsscherm wordt nu geopend. 

2. Wijzig het e-mailadres en of de telefoonnummers en sla dit op.

In het overzicht wordt de datum in de kolom Laatste wijziging/ controle nu aangepast. 

Functies van de leden gecontroleerd?

Met dit handige overzicht zie je ook in één oogopslag welke leden bijv. wedstrijdsecretaris zijn. Klopt het niet? Pas dan de functie aan bij de persoon. 

1. Selecteer vervolgens de regel in het overzicht en klik op Gecontroleerd

In het overzicht wordt nu de datum in de kolom Laatste wijziging/ controle aangepast naar de datum waarop je de gegevens gecontroleerd hebt.