Er zijn situaties denkbaar waarbij tussentijds factuurbedragen aangepast moeten worden voor alle leden binnen de Sportlink contributie module. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een seizoen door omstandigheden niet kan worden afgemaakt en de vereniging besluit om niet de volledige contributie te gaan factureren, maar de helft van de contributiewaarde per lid.

In dit voorbeeld is het seizoen lopende en zijn de volledige factuurbedragen per product al vastgelegd geweest binnen de contributie instellingen. Ook zijn de leden binnen de contributie instellingen al gekoppeld aan de factuurbedragen, zowel voor de “Leeftijdsgebonden” als voor de “Overige Periodieke” contributiebedragen. Welke periode als voorbeeld dient is niet relevant, want voor alle periodes werkt dit hetzelfde. 

Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Leeftijdsgebonden contributie producten

1. Ga naar menu Contributie > Instellingen > Contributie

Het scherm opent zich op tabblad 1 “Algemeen” en het tabblad “Producten”

2. Klik 1 x op een product (in dit voorbeeld Verenigingscontributie. Je ziet nu binnen het rechter deel van het scherm de bedragen per periode weergegeven.

3. dubbelklik nu in het rechterdeel van het scherm op een leeftijdscategorie

Je kunt nu binnen het product de bedragen per periode aanpassen

4. Klik na het aanpassen van de bedragen rechts onder in het scherm Contributiebedrag op Opslaan en sluiten om de nieuwe waarden vast te leggen

5. Herhaal de stappen 2 t/m 4 totdat alle bedragen bij alle leeftijdscategorieën binnen alle producten zijn aangepast naar de gewenste waarde.

De te factureren “Leeftijdsgebonden” producten zijn nu aangepast naar de nieuwe waarden.

 • Wanneer de vereniging geen Overige Periodieke bedragen en/of Overige Eenmalige bedragen factureert, kan de contributie run uitgevoerd worden.
 • Wanneer de vereniging ook Overige Periodieke bedragen meeneemt in de uit te voeren contributie run, volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Overige Periodieke contributie producten” verderop in deze instructie.
 • Wanneer de vereniging ook Overige eenmalige bedragen meeneemt in de uit te voeren contributie run, volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Overige eenmalige contributie producten” verderop in deze instructie.

Zoals je merkt is het niet noodzakelijk om, na aanpassing van de bedragen binnen de Leeftijdsgebonden contributie, de leden te ontkoppelen en weer opnieuw te koppelen. De gewijzigde bedragen gaan na aanpassing gewoon mee in de uit te voeren contributie run.

LET OP!

 1. Nadat de contributie run met de aangepaste bedragen op verzonden is gezet (volledig afgehandeld), kunnen de aangepaste bedragen weer terug gezet worden naar de originele waarden. Dit om te voorkomen dat een volgende periode weer met de aangepaste bedragen gefactureerd gaat worden.
 2. Mocht het noodzakelijk zijn om de factuurteksten voor de facturen aan te passen voor de uit te voeren contributie run, klik dan hier voor de instructie om dit te doen. De teksten moeten aangepast worden voordat een contributie run wordt klaargezet.

Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de
Overige Periodieke contributie producten

1. Volg het menu Contributie > Instellingen > Contributie;

2. Ga naar tabblad 3 Overige periodieke bedragen en klik 1 x op een product (in dit voorbeeld “Kledingpakket”);

3. Dubbelklik nu op het product. Je kunt nu binnen het product de bedragen per periode aanpassen. 


4. Klik na het aanpassen van de bedragen rechts onder in het scherm Periodiek bedrag op Opslaan en sluiten om de nieuwe waarden vast te leggen

5. Herhaal de stappen 3 t/m 5 totdat alle bedragen bij alle producten zijn aangepast naar de gewenste waarde. 

De te factureren “Overige periodieke” producten zijn nu aangepast naar de nieuwe waarden.

 • wanneer de vereniging geen Leeftijdsgebonden en/of Overige eenmalige bedragen factureert, kan de contributie run uitgevoerd worden.
 • wanneer de vereniging ook Leeftijdsgebonden bedragen meeneemt in de uit te voeren contributie run, volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Leeftijdsgebonden contributie producten” aan het begin van deze instructie.
 • wanneer de vereniging ook Overige eenmalige bedrage meeneemt in de uit te voeren contributie run,   volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Overige eenmalige contributie producten” verderop in deze instructie.

Zoals je merkt is het niet noodzakelijk om, na aanpassing van de bedragen binnen de Overige periodieke producten, de leden te ontkoppelen en weer opnieuw te koppelen. De gewijzigde bedragen gaan na aanpassing gewoon mee in de uit te voeren contributie run.

LET OP!

Mocht het noodzakelijk zijn om de factuurteksten voor de facturen aan te passen voor de uit te voeren contributie run, klik dan hier voor de instructie om dit te doen. De teksten moeten aangepast worden voordat een contributie run wordt klaargezet.

Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Overige Eenmalige contributie producten

1. Volg het menu Contributie > Instellingen > Contributie;

2. Ga naar tabblad Overige eenmalige bedragen en klik 1 x op een product (in dit voorbeeld Inschrijfgeld

3. Dubbelklik nu op het product 

Je kunt nu nu binnen het product het bedrag aanpassen. 

4. Klik na het aanpassen van het bedrag rechts onder in het scherm Eenmalig bedrag op Opslaan en sluiten om de nieuwe waarde vast te leggen.

5. Herhaal de stappen 3 t/m 5 totdat alle bedragen bij alle producten zijn aangepast naar de gewenste waarde.

De te factureren Overige eenmalige producten zijn nu aangepast naar de nieuwe waarden.

 • wanneer de vereniging geen Leeftijdsgebonden en/of Overige Periodieke bedragen factureert, kan de contributie run uitgevoerd worden.
 • wanneer de vereniging ook Leeftijdsgebonden bedragen meeneemt in de uit te voeren contributie run, volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Leeftijdsgebonden contributie producten” aan het begin van deze instructie.
 • wanneer de vereniging ook Overige Periodieke bedrage meeneemt in de uit te voeren contributie run,   volg dan de instructie “Aanpassen van de contributiebedragen voor alle leden voor de Overige periodieke contributie producten” hierboven in deze instructie.

Zoals je merkt is het niet noodzakelijk om, na aanpassing van de bedragen binnen de Overige eenmalige producten, de leden te ontkoppelen en weer opnieuw te koppelen. De gewijzigde bedragen gaan na aanpassing gewoon mee in de uit te voeren contributie run.

LET OP!

Mocht het noodzakelijk zijn om de factuurteksten voor de facturen aan te passen voor de uit te voeren contributie run, klik dan hier voor de instructie om dit te doen. De teksten moeten aangepast worden voordat een contributie run wordt klaargezet.