Als je een groepje nieuwsberichten wilt toevoegen op je website, gebruik je daar voor de blog widget, ook wel nieuwswidget genaamd. Deze widget verzamelt een aantal nieuwsberichten die voldoen aan de in de widget opgegeven criteria en toont ze volgens andere opgegeven criteria. Op deze pagina bespreken wij de werking van deze widget.

Wil je deze widget gaan plaatsen, zorg er dan eerst voor dat je een cel in een rij beschikbaar hebt daarvoor. Zie voor het plaatsen van een rij met cellen de pagina Inhoud op een pagina plaatsen.

Om de widget te plaatsen volg je deze stappen:

1. Klik op de knop "Download" rechts bovenaan deze lege cel.

Je gaat dan naar de Widget Library

2. Kies daar de blog widget.

Zodra je deze hebt gedownload opent het venster van de eigenschappen van de widget.

3. Stel de eigenschappen van de titel in, indien noodzakelijk

Let op:

Als je instellingen gaat wijzigen die te maken hebben met hoe de widget eruit gaat zien (de layout), dus bepaalde kleuren, lettergroottes etc. let er dan op dat de widget gekoppeld is een een bepaald stijl-schema. Dit heet de Unistyle en deze is te vinden onderin het eigenschappenvenster.

Als je een eigenschap wijzigt die met de stijl te maken heeft, zullen deze in alle widgets wijzigen die aan dezelfde Unistyle zijn gekoppeld. Wil je de layout van een widget laten afwijken van deze standaard, ontkoppel dan de Unistyle via de knop "De-activate" (Deactiveren).

 • Bij Title (Titel) kun je je eigen titel invoeren, bijvoorbeeld "Laatste nieuws", of als het alleen nieuws van een bepaalde categorie is, de naam van deze categorie
 • Bij Title importance (Kop indeling) kun je aangeven hoe groot je de titel weer wilt geven (H1 is het grootst, H6 het kleinst, standaard staat dit op H4)
 • Bij Title alignment (Kop uitlijning) kun je aangeven of de titel links, rechts of in het midden uitgelijnd moet worden (standaard staat dit uit)
 • Bij Override title font size (Afwijkende lettergrootte) kun je aangeven of er moet worden afgeweken van de standaard lettergrootte (standaard staat dit uit)
 • Bij Top info color geef je aan welke achtergrondkleur de titel moet hebben, of geen (standaard is dit ingevuld naar aanleiding van de keuze op het intakeformulier)
 • Bij Top info padding geef je aan of er rondom de letters van de titel een ruimte moet komen (heeft alleen zin als de Top info color is ingesteld, standaard staat dit op 0.3x)
 • Bij Icon (icoon) kun je een icoon kiezen dat links van de titel wordt getoond (standaard staat dit uit)
 • Bij Icon scale kun je instellen hoe groot deze icoon moet zijn (standaard staat dit uit)
 • Bij Row align titles (Uitlijning koppen binnen rij) kun je instellen of de kop met de titel erin net zo dik moet worden als die van andere widgets in dezelfde rij (standaard staat dit uit)

4. Stel de Search criteria (zoekcriteria) in

 • Bij Categories (categorieën) geef je aan van welke categorieën de widget berichten moet tonen
 • Bij Skip posts (aantal overslaan) geef je aan of, en zo ja hoeveel berichten de widget moet overslaan voor hij de eerste toont. Dit is handig wanneer je bijvoorbeeld de eerste berichten al in een andere nieuws-widget toont.
 • Bij Number of posts (aantal posts) geef je aan hoeveel berichten er getoond moeten worden.
 • Bij Order (volgorde) geef je de volgorde aan, standaard is dat met het laatste nieuwe bericht eerst.
 • Bij Text max length (max tekst lengte) geef je aan of en zo ja hoeveel tekst er als voorbeeld in de widget moet worden getoond. Standaard staat dit op 150 karakters.
 • Bij Abbreviation characters (afkortingstekens) geef je aan wat er moet komen te staan om de gebruikers te laten zien dat er nog meer tekst is. Standaard staat dit op "[Lees meer]"

Je bent nu klaar met kiezen welke berichten er getoond moeten worden. Hierna kun je nog aangeven hoe ze getoond moeten worden.

5. Blog eigenschappen

De Blog-eigenschappen zijn eigenschappen die zelden gewijzigd worden, maar deze kunnen worden gebruikt voor het uiterlijk van de "previews" van de berichten in de nieuwswidget.

6. Social counters

De Social counters worden niet meer gebruikt en zullen te zijner tijd uit de widget verdwijnen.

7. Metadata

Hier kun je aangeven welke aanvullende informatie er bij het bericht getoond moet worden:

 • De gekoppelde categorieën (standaard staat dit aan)
 • De auteur (standaard staat dit aan) 
 • Het aantal malen dat het bericht is aangeklikt (standaard staat dit aan)
 • Het aantal malen dat er commentaar op is gegeven (niet actief - vraag ons)
 • Hoe de metadata eruit moet zien (standaard staat dit op "Default" (standaard))
 • In welke kleur de categorieën getoond moeten worden (standaard is dit ingevuld naar aanleiding van de keuze op het intakeformulier)

8. Pagination (paginering) en Lazyloading (slim inladen)

 • Stel Pagination in als je onder aan de widget knoppen wilt hebben waarmee de bezoeker van je website heen en weer kan bladeren tussen de nieuwsberichten. Ook stel je hier in hoe je wilt dat de knoppen eruit zien. Dit is de standaard.
 • Stel Lazyloading in als je onder aan de widget één knop wilt hebben die de widget aanvult met de volgende berichten. Ook stel je hier in hoe je wilt dat de knop eruit ziet.

Pagination en Lazyloading kun je niet allebei aanzetten, ze sluiten elkaar uit.

9. Miscellaneous (overige)

 • Layout: Je kunt hier kiezen tussen drie vormen van layout:
  • Extended (uitgebreid) - hier ziet de bezoeker het meest, een afbeelding, voorbeeldtekst, categorieën, auteur, etc. Dit is de standaard.
  • Image (afbeelding) - hier ziet de bezoeker alleen de afbeelding.
  • Minimal (minimalistisch) - hier ziet de bezoeker alleen de titel met eventueel een icoon.
 • Minimal Icon (minimalistisch icoon) - Hier stel je de icoon in als je hierboven hebt aangegeven dat de berichten minimalistisch getoond moeten worden
 • No matches (geen resultaten) - Hier stel je in welke tekst er moet worden getoond als er (nog) geen nieuwsberichten gevonden zijn die aan de zoekcriteria voldoen

10. Geavanceerde eigenschappen

Deze eigenschappen komen in alle widgets voor

Als je hier iets in wilt wijzigen, vraag je dan eerst af of je dit voor enkel deze widget wilt doen of. Wil je het voor enkel deze widget wijzigen, schakel dan eerst de Unistyle uit. Doe je dit niet, dan zullen alle widgets die aan deze zelfde Unistyle zijn gekoppeld, op dezelfde manier worden gewijzigd.