De KNVB heeft in nauwe samenwerking met Sportlink Services een tool ontwikkeld waarmee je gratis op eenvoudige wijze de officiële verenigingswebsite geheel automatisch voorziet van de actuele wedstrijdprogramma’s en wedstrijduitslagen van je eigen vereniging: de KNVB Uitslagen en Programma-widget. In het vervolg van deze handleiding wordt hiernaar voor de leesbaarheid met de term widget gerefereerd. De widget is een component die je kunt (laten) toevoegen aan de officiële verenigingswebsite en waarin vervolgens volledig automatisch informatie over jouw vereniging wordt weergegeven. Je kunt de widget vergelijken met andere componenten die op een verenigingswebsite kunnen worden gepubliceerd, zoals een buienradar of een component waarin foto’s rouleren.

1. Inleiding

Je publiceert de KNVB Uitslagen en programmawidget op jullie officiële verenigingswebsite door eenvoudig zes regels HTML-code in de website op te nemen op de plaats waar je de widget wilt tonen. Om de implementatie van de widget op de verenigingssite verder te vereenvoudigen is een informatiepagina beschikbaar, waarvandaan je alle benodigde HTML-codes kunt kopiëren om deze vervolgens in de verenigingswebsite te plakken. In het vervolg van dit hoofdstuk is nader toegelicht hoe je de widget kunt publiceren.

2. Welke informatie toont de widget

De widget toont officiële competitie-informatie van de KNVB met betrekking tot jouw vereniging, eventueel verrijkt met informatie die je zelf hebt ingevoerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie. Gedetailleerde uitleg over de gepubliceerde informatie en de samenhang met de KNVB Sportlink Club Applicatie tref je verderop in deze handleiding aan. Om je een eerste indruk te geven is dit op hoofdlijnen de informatie die je in de widget zult aantreffen:

 • Het thuisprogramma van uw vereniging voor maximaal de komende 14 dagen
 • Het uitprogramma van uw vereniging voor maximaal de komende 14 dagen
 • De uitslagen van wedstrijden gespeeld door teams van uw vereniging van de laatste 7 dagen
 • Actueel nieuws van www.voetbal.nl en www.onsoranje.nl

Bovendien kun je vanuit de widget eenvoudig doorklikken naar www.voetbal.nl voor meer informatie over bijvoorbeeld de overige wedstrijden in een poule of de actuele stand in de poule.

3. Verschillende typen widgets

De widget wordt in een aantal verschillende verschijningsvormen aangeboden. Afhankelijk van de informatiebehoefte van jouw vereniging en de opbouw van haar website kun je kiezen om één of meerdere varianten van de widget op die website te publiceren.

Je hebt de keuze uit de volgende typen widgets:

 1. De Clubwidget
  • De Clubwidget toont informatie over alle teams van jouw vereniging
  • De Clubwidget is beschikbaar in een staande en een liggende variant, afhankelijk van de lay-out van de website van jouw vereniging kun je kiezen welke variant het beste bij jullie website past
 2. De Teamwidget
  • De Teamwidget toont informatie over een individueel team van jouw vereniging en is bij uitstek geschikt voor publicatie op een teampagina binnen jullie website
  • In tegenstelling tot de Clubwidget is de Teamwidget alleen in een staande variant beschikbaar

Alle widgets zijn beschikbaar voor publicatie op jullie verenigingswebsite, aan jou is de keuze welke widgets je wilt publiceren. Iedere combinatie is mogelijk. Bovendien kun je de afmetingen van de widgets aanpassen aan jouw eigen voorkeuren en de beschikbare ruimte op jullie verenigingswebsite. In het vervolg van deze handleiding wordt in detail uitgelegd hoe de publicatie van de widget op een verenigingswebsite en het aanpassen van de afmetingen verloopt.

4. Welke voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de widget

Om de widget te kunnen gebruiken moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Je kunt de widget gebruiken als:

 • Je vereniging officieel bij de KNVB is aangesloten: De widget is alleen beschikbaar voor officiële KNVB verenigingen.
 • Je een officiële verenigingswebsite hebt en deze als zodanig hebt geregistreerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie: Publicatie van de widget is alleen toegestaan op officiële verenigingswebsites van KNVB-verenigingen.
 • Je de voorwaarden voor het gebruik van de widget accepteert: Tijdens het aanvraagproces van de widget wordt je gevraagd of je akkoord gaat met de voorwaarden voor het gebruik van de widget. Alleen indien je de voorwaarden accepteert, na deze aandachtig gelezen te hebben, kun je de widget gebruiken.

Wanneer je voldoet aan de randvoorwaarden dan kun je de widget op uw verenigingswebsite publiceren.

5. Wat heb je nodig

Voor de publicatie van de widget op jullie officiële verenigingssite heb je nodig:

 • Enige kennis van HTML, zodat je een aantal HTML-codes in jullie verenigings­website kunt overnemen
 • Een computer met internetverbinding en een internet browser
 • Toegang tot de beheeromgeving van je verenigingswebsite, zodat je wijzigingen kunt aanbrengen op je website
 • De KNVB Relatiecode van uw vereniging
 • Een geldige login voor toegang tot de KNVB Sportlink Club Applicatie van jouw vereniging.
  • Hiermee kun je inloggen in de webshop van Sportlink Services
  • Voor het registreren van de officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie
 • Handleiding van de KNVB (download)
 • De Hulppagina van de KNVB Programma en Uitslagenwidget

6. Systeemvereisten verenigingswebsite

De widget stelt geen bijzondere eisen aan de omgeving waarin jullie verenigingswebsite gehost wordt en zal in principe op iedere verenigingswebsite functioneren. De publicatie van de widget bestaat alleen uit het overnemen van een aantal gangbare HTML-codes in jullie verenigingswebsite, waardoor de widget daarop wordt weergegeven.

7. Voordat je begint! Zijn alle voorbereidingen getroffen?

Om de widget op de verenigingswebsite te kunnen publiceren moet je minimaal:

 • De widget hebben aangevraagd via de webshop van Sportlink Services
 • De officiële verenigingswebsite hebben geregistreerd in de KNVB Sportlink Club Applicatie. Hiervoor zijn beheerdersrechten nodig.

Indien je deze stappen nog niet doorlopen hebt, doe dit nu dan alsnog. Het is niet mogelijk de widget op de verenigingswebsite te publiceren zonder bovenstaande stappen succesvol doorlopen te hebben. Indien je deze stappen wel doorlopen hebt, dan moet nu gecontroleerd worden of deze succesvol door de systemen zijn verwerkt.

8. Controle succes van aanvraagprocedure

Om te controleren of de aanvraagprocedure voor de widget succesvol doorlopen is en of de widget voor de vereniging geactiveerd is, log je in op de online Hulppagina van de widget :

1. Open de KNVB Programma en Uitslagen widget Informatiepagina in uw webbrowser, het scherm zoals weergegeven in Figuur 1 wordt getoond

Figuur 1: Inlogscherm KNVB Uitslagen en Programma widget Hulppagina

2. Voer de KNVB Relatiecode van de vereniging in in het invoerveld "Uw clubcode"

3. Type de twee controlewoorden over in het daarvoor bestemde invoerveld

 • Indien de woorden niet leesbaar zijn en/of tekens bevatten die niet op uw toetsenbord voorkomen, klik dan op de knop "Nieuwe woorden" voor twee nieuwe controlewoorden.

4. Klik na invoer van de relatiecode (clubcode) en de twee controlewoorden op de knop "Inloggen"

 • Wanneer je de juiste relatiecode (clubcode) hebt ingevoerd, de twee controle woorden correct zijn ingevoerd en de widget voor jouw vereniging geactiveerd is, dan verschijnt nu het hoofdvenster van de Informatiepagina. De widget is in deze situatie succesvol voor de vereniging geactiveerd. Je kunt nu verder gaan naar de controle van de juiste registratie van jullie officiële verenigingswebsite in de KNVB Sportlink Club Applicatie. Sluit de widget Informatiepagina niet!
 • Wanneer de melding "De door u ingevoerde clubcode is niet correct. Probeer nogmaals" getoond wordt, controleer je de ingevoerde clubcode en corrigeer je eventuele typefouten, vervolgens probeer je opnieuw in te loggen. Deze melding treedt alleen op indien een ongeldige clubcode ingevoerd is
 • De melding "De ingevoerde controlewoorden zijn niet correct. Probeer nogmaals" treedt op wanneer de controlewoorden foutief overgetypt zijn. Ondertussen worden nu twee nieuwe controlewoorden getoond. Typ deze over en klik opnieuw op "Inloggen"
 • Wanneer de melding "U heeft de KNVB Programma en Uitslagen widget nog niet aangevraagd" optreedt, dan betekent dit dat de widget voor jullie vereniging nog niet geactiveerd is. Via de webshop van Sportlink Services kun je de widget alsnog aanvragen. Voer de controle op het succes van de aanvraagprocedure daarna opnieuw uit.

Wanneer je succesvol door de controle van de activeringsprocedure gekomen bent, dan staat nu het hoofdvenster van de Hulppagina op het scherm.