Kortingen op facturen verlenen via Sportlink Contributie aan de leden of groepen leden

Er zijn situaties denkbaar waarbij kortingen moeten worden verleend via de Sportlink contributie module aan groepen leden of alle leden tegelijkertijd. In deze gevallen is het mogelijk om middels het koppelen van een creditbedrag de korting in de facturen mee te nemen in de contributie run.

In dit voorbeeld gaan we voor alle verenigingsleden een korting toevoegen aan de daarna, via de contributie run, aan te maken facturen.

Stap 1: Maak een eenmalig bedrag aan

Als eerst gaan we een product aanmaken zodat we kunnen gaan factureren (crediteren). Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar menu Contributie > Instellingen > Contributie

2. En open het tabblad Overige eenmalige bedragen

3. Klik rechts onder in het scherm op de groene plus om een nieuw eenmalig product toe te voegen

 

4. Vul de Omschrijving van het aan te maken product in (bijvoorbeeld creditering contributie)

5. En kies het gewenste grootboek

6. Vul tot slot het bedrag in wat gecrediteerd moet worden. Let op dat je een - teken voor het bedrag invult

7. Sla dit vervolgens op

Het te factureren (crediteren) product is nu als Overig eenmalig product vastgelegd met het bedrag in rood aangegeven, bijvoorbeeld € -45,00. Zie voorbeeld hieronder.


Stap 2: Maak een groep leden (werkset)

Om het bedrag in één keer bij een groep leden toe te voegen maken we gebruik van de werkset Contributie. Controleer van te voren altijd even of deze werkset leeg is.  Is de werkset niet leeg? Dan kan je de leden selecteren en verwijderen met de prullenbak. Meer informatie over werksets lees je hier

Neem de volgende stappen om de groep leden samen te stellen:

1. Open het zoekscherm 

2. En klik op de optie Meer zoekopties

3. Selecteer de gewenste zoekcriteria zoals bijv. Leden > verenigingsleden

4. Klik vervolgens rechts onderin op Zoeken

Het scherm met de gevonden leden wordt geopend. 

7. Selecteer nu de leden die je wilt toevoegen in de werkset en klik op om de leden toe te voegen

8. Selecteer de gewenste werkset (bijv. Contributie) 

9. En klik op OK en sluiten

Stap 3: Het bedrag bij de leden toevoegen

Tijdens de derde stap gaan we bij de leden in de werkset het product/ bedrag toevoegen dat je als overig bedrag hebt aangemaakt. Neem de volgende stappen:

1. Ga naar het menu Contributie > Instellingen > Contributie

2. Open het tabblad Overige eenmalige bedragen

3. Open het tabblad Koppelen

4. Selecteer binnen het kader de Selectiecriteria

a. de in gebruik zijnde Werkset via de keuzebalk “Werkset

b. het te koppelen product via de keuzebalk “Product”

c. voer een afwijkend bedrag in (als dit van toepassing is)

d. voer een afwijkende omschrijving in (als dit van toepassing is)

 

5. klik rechts onder in het scherm op Selectie koppelen

6. klik op “Ja” als u het zeker weet

7. klik op “OK” en de groep leden is gekoppeld aan het te factureren product/bedrag.

Het te factureren kortingsbedrag is nu gekoppeld aan de betreffende groep leden en via een contributie run kunnen de facturen aangemaakt en vastgelegd gaan worden.

LET OP!

Mocht het noodzakelijk zijn om de factuurteksten voor de facturen aan te passen voor deze contributie run, klik dan hier voor de instructie om dit te doen. De teksten moeten aangepast worden voordat een contributie run wordt klaargezet.

  

Maak vervolgens de facturen aan via een contributie run, zoals je dit gewend bent te doen. Klik hier voor de instructie.