Voordat de competitie start is het noodzakelijk dat de teams voor het nieuwe seizoen bij de bond worden ingeschreven. De periode waarbinnen dit gedaan kan worden loopt in het jaar 2024 van 1 april tot en met 8 mei. De functionaliteit om de teams in te schrijven is beschikbaar in het Sportlink Club programma. Om teams in te kunnen schrijven heeft een Sportlink Club gebruiker binnen de rol minimaal het recht Teaminschrijvingen nodig. Meer informatie over het aanmaken van gebruikers, het toekennen van de juiste rollen vind je op de volgende pagina's:Het hoofdscherm Teaminschrijvingen

Volg binnen het Sportlink Club programma het onderstaande menu om met de Teaminschrijvingen te kunnen starten.

Het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" opent zich. Alle teams die actief zijn geweest in het voorgaande seizoen zijn hier zichtbaar. Links boven in het scherm dien je het "Sporttype" te selecteren waarvoor je de teaminschrijvingen doet. Wanneer hier meerdere sporttypen te kiezen zijn, dan zal de teaminschrijving voor ieder "Sporttype" apart afgehandeld moeten worden.

Let op: Wanneer een vereniging teams voor de M19 of V21 ere- of 1e divisie wil inschrijven, zal de vereniging dit met teams van de leeftijdscategorie M18 en V20 moeten doen.
Dit komt doordat leeftijdscategorieën M19 en V21 niet in Sportlink zijn ingeregeld.
Voor deze teams zal dan onder het kopje ‘Nieuwe klasse’ de mogelijkheid staan om voor de M19 ere- en/of 1e divisie of V21 ere- en/of 1e divisie in te schrijven.

Om de in het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" vastgelegde gegevens tussentijds op te kunnen slaan, klik je links onder in het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" op de button "Opslaan" (icoon floppy).

Team toevoegen

Een nieuw team kun je opgeven door de teamgegevens te selecteren en vast te legen. Dit geldt ook voor de leeftijdscategorie. Op basis van de bestaande teams bepaalt het systeem in dit geval zelf de nieuwe teamnaam. Zijn er bijvoorbeeld twee seniorenteams en je schrijft een nieuw team in voor de senioren dan past het systeem automatisch als teamnaam de volgende logische naam toe.

1. Om een team toe te voegen klik je links onder in het hoofdscherm op "Toevoegen"

Het volgende scherm opent zich:

2. Selecteer binnen het kader "Team toevoegen" de gewenste gegevens

3. Klik vervolgens binnen het kader "Extra gegevens" op

Het volgende scherm opent zich:

4. Zoek op basis van de naam of de plaats van de accommodatie en selecteer vervolgens de gewenste accommodatie via het drop down menu en klik op "Opslaan en sluiten"


Team terugtrekken

Het is mogelijk om zelf een team terug te trekken uit de competitie. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Klik in het hoofdscherm op het icoontje "Verwijderen"(rechts op de rij van het betreffende team)

De volgende melding verschijnt.

2. Om het team te "verwijderen" bevestig je jouw keuze met "Ja"

Het team krijgt nu de status Teruggetrokken.


Opgeven voorkeursaccommodatie

Opgeven voorkeursaccommodatie

Nu er voor de eerste keer met de Teaminschrijving in Sportlink gaat worden gewerkt, moet bij elk team van de vereniging eenmalig een voorkeursaccommodatie worden opgegeven. Voor volgende seizoenen is dit niet meer nodig.

1. Klik op

Het volgende scherm verschijnt:

2. Zoek op basis van de naam of de plaats van de accommodatie en selecteer vervolgens de gewenste accommodatie via het drop down menu en klik op "Opslaan en sluiten"


Teamvoorkeuren

Voorkeurscoderingen speelschema’s in opmerkingenveld noteren

Bij de inschrijving van uw teams moet u per team de voorkeurscoderingen voor de speelschema’s opgeven. Dit geldt voor de speelschema’s "6 gehele competitie", "8 anderhalve competitie", "8 dubbele competitie" en "12 gehele competitie" (zie de Planningstool van de NBB). U dient de voorkeuren per team in het opmerkingenveld binnen het scherm "Teamvoorkeuren" in Sportlink noteren. Zie afbeelding hieronder. Dit kunnen maximaal 3 voorkeurscodes per speelschema zijn. Indien er bij een team niets is ingevuld, dan gaan wij er vanuit dat er geen voorkeur is.

Aangezien het opmerkingenveld beperkte ruimte heeft, verzoeken we u de voorkeurscodes per speelschema als volgt weer te geven:
Schema 6: ?, ?, ? / schema 8a: ?, ?, ? / schema 8d: ?, ?, ? / schema 12: ?, ?, ?
Op de plaats van de vraagtekens kunt u de gewenste voorkeurscodes noteren.

Bij deze een voorbeeld van de opgave:
Schema 6: 4, 1, 6 / schema 8a: 4, 7, 6 / schema 8d: 8, 2, 5 / schema 12: 8, 5, 7.

Vergeet niet om de vastgelegde gegevens op te slaan met behulp van de button "Opslaan" (icoon floppy).

De voorkeuren van een team zijn op twee manieren in te stellen. Dit kun je direct doen door de gegevens in te stellen zoals hieronder binnen het rode kader aangegeven. Vergeet eventuele wijzigingen niet op te slaan.

of je kunt het doen binnen de team gegevens..., klik hiervoor op de teambutton, zie hieronder.

Het onderstaande scherm opent zich.
Binnen dit scherm kunnen de voorkeuren van het team worden vastgelegd. Bijvoorbeeld de speeldag, de voorkeursaccommodatie, de begintijd. Tevens kan aangegeven worden of het team deelneemt aan de beker competitie.

Note: Teams uit de eredivisie en promotiedivisie vanaf U16 (M16 en V16) en ouder doen verplicht mee aan de bekercompetitie. De verenigingen mogen ook teams uit lagere divisies in deze leeftijdscategorieën vrijwillig aanmelden voor deelname aan de bekercompetitie.

Vergeet niet om de vastgelegde voorkeursgegevens op te slaan met behulp van de button "Opslaan" (icoon floppy).


Uit/thuis wensen

Binnen het scherm "Teamvoorkeuren" (zoals hierboven getoond) is het mogelijk om aan te geven of er wensen zijn aangaande het tegelijkertijd thuis spelen met een ander team van de vereniging. Zie hiervoor in de afbeelding hierboven het kader "Uit/thuis wensen". Om deze wens kenbaar te maken klik je eerst op de team button binnen het hoofdscherm van de "Teaminschrijvingen". Zie hieronder.

Zodra het scherm "Teamvoorkeuren" zich geopend heeft klik je rechts onder het kader "Uit/thuis wensen" op de(zie hieronder), selecteer je de gewenste gegevens binnen het schermpje wat zich dan opent en leg je de gemaakte keuzes vast via de buttonbinnen dat schermpje.

In die gevallen waarbij het niet mogelijk is om "Uit/thuis" wensen vast te leggen, verschijnt het volgende scherm.


Alles uit / Alles thuis

Binnen het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" is het mogelijk om aan te geven dat alle teams van de vereniging tegelijkertijd thuis of uit moeten gaan spelen. Als van deze optie gebruik wordt gemaakt, dan heeft dit de meeste kans van slagen als de vereniging de keuze voor de codes aan de planners laat. Bij een vaste voorkeurscode van de vereniging kan dit namelijk niet gegarandeerd worden.

Om deze wens kenbaar te maken klik je links onder in het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" op de button .

Het onderstaande schermpje opent zich, de keuze kan gemaakt worden en opgeslagen via de button"Opslaan en sluiten"'.


Verhinderingsdatum opgeven voor de vereniging

Linksonder in het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" in het Sportlink Club programma kan door de vereniging standaard, via de button "Verhindering", een verhinderingsdatum opgegeven worden. De NBB gaat hier niet mee werken. Met eventueel toch opgegeven verhinderingsdata wordt geen rekening gehouden en deze worden dan verwijderd.


Definitief maken inschrijving

Klik rechts onder in het scherm "Teaminschrijvingen" op de button "Verzenden" (zie rode kader hierboven). Hierbij staat op de button dan de teaminschrijvingen van het betreffende sporttype vermeld.

Let op: Links boven in het scherm dien je het "Sporttype" te selecteren waarvoor je de teaminschrijvingen gaat verzenden. Wanneer hier meerdere sporttypen te kiezen zijn, dan zal de teaminschrijving voor elke "Sporttype" apart verzonden moeten worden.

De volgende melding verschijnt:

2. Bevestig door te klikken op Ja


Foutmelding tijdens verzenden

Het is mogelijk dat na het drukken op de knop Verzenden een scherm opent  met de tekst dat bepaalde voorkeuren nog niet voor alle teams zijn vastgelegd. Controleer in dit geval de gegevens binnen het hoofdscherm "Teaminschrijvingen" en check of in de kolommen "Voorkeursaccommodatie", "Speeldag", "Speeltijd" en "Beker?" de vereiste gegevens zijn vastgelegd. Zo niet, open dan het betreffende team via de "Team button", leg de missende gegevens alsnog vast en sla de alsnog vastgelegde gegevens op.