SQL koppeling Sportlink en Excel


Is er een mogelijkheid, om een sql koppeling te maken met Sportlink, natuurlijk met gebruik van de huidige inlog gegevens.

Nu moeten we regelmatig een export maken van alle leden, en dat in dat Excel bestand kolom selecteren/verwijderen/filteren/enz.

Wanneer we een SQL koppeling zouden kunnen maken, dan kunnen we voor diverse zaken, diverse standaard Excel bestanden maken, waar dan gelijk de juiste informatie in terug te vinden is.


Omdat wij met meerdere personen de Ledenadministratie doen, en niet iedereen even technisch is, zijn deze overzichten op dit moment niet door iedereen te maken, vandaar dat we dit willen automatiseren.


ik denk dat men gewoon niet vrij wil geven, omdat ze anders de extra modules niet meer verkopen, want dan neemt iedereen een koppeling vanuit het pakket rechtstreeks naar de website, of intern tv circuit


Dit gaat allang niet meer over alleen een SQL koppeling Excel.

Dit gaat veel verder en breder.

Meer de vraag ook gegevens door de vereniging uit de Sportlink database ontsloten kunnen worden.


Sportlink stelt een dataservice beschikbaar waarmee je veel uit de bron direct kunt ontsluiten.

Wanneer je de website bij een andere partij host is onze ervaring, dan ben je heel erg afhankelijk van hosting partij om de data via de dataservice te ontsluiten.


Ik weet niet hoe de dataservice technisch is opgebouwd.

Zou mooi zijn als dat een soort van stekkerdoos is of zou worden, ook wel API genoemd, of webservice remote API met een SOAP of REST interface


Eén en ander vereist wel (technische) kennis van degene die de website bouwt / onderhoud

@ Richard Voogt

Dat zal niet het punt zijn bij SL. Zij mogen voor zover ik weet geen winst maken en worden alle inkomsten aangewend voor de Sportlink applicatie.

Het zou een prima model kunnen zijn om alleen een koppeling aan te bieden.

Kan me ook voorstellen dat er verenigingen zijn, waar technische kennis en financiële middelen ontbreken voor het bouwen/onderhoud van een website, die wel gebaat zijn bij de modules wat voor hun een toereikende oplossing is.


En of het geld nu linksom of rechtsom binnenkomt, uiteindelijk willen we met z'n allen iets dat goed bruikbaar is voor de vereniging.


Maak me meer zorgen om de rol die bonden spelen in het bepalen van de functionaliteit en wat SL met het geld mag/moet doen.

De SL applicatie is een door de bond opgelegde applicatie en dan vind ik dat er bij de (door)ontwikkeling veel meer vanuit de verenigingen gedacht en gekeken moet worden dan nu gebeurd.

Inloggen of registreren om een reactie te posten