Maken jullie als vereniging gebruik van het Online aanmeldformulier? Lees dan hier hoe je het zo kan instellen dat de juiste mensen binnen de verenigingen een e-mail ontvangen als een lid zich heeft aangemeld via het Online aanmeldformulier.

Toevoegen communicatieregel

1. Ga naar menu Vereniging

2. Kies Onderhoud

3. En vervolgens Communicatieregels - Aanmeldingen

Het volgende scherm wordt getoond.

4. Om een communicatieregel in te stellen klik je op Toevoegen

Om er zeker van te zijn dat de vereniging altijd op de hoogte wordt gesteld van een online aanmelding, ontvangt de Secretaris van de vereniging altijd een kopie van de aanmelding via e-mail. Dit is niet "uit" te zetten. De verenigingsfunctie Secretaris is in Sportlink Club een verplicht vastgelegde Verenigingsfunctie.

  • Als het de bedoeling is dat een e-mail aan de geselecteerde verenigingsfunctie wordt verstuurd bij aanmelding van iedere sportvorm, dan dient bij de optie "Sport" het min teken (-) te worden geselecteerd. Selecteer ook de betreffende "Leeftijdscategorie". De communicatieregel wordt nu na "Opslaan en sluiten" vastgelegd met de vermelding "Alle opties" en is van toepassing op alle "Sporten".
  • Wil je dat alleen de leden met de geselecteerde verenigingsfunctie een e-mail ontvangen als iemand zich heeft aangemeld voor een bepaalde "Sport" en een bepaalde "Leeftijdscategorie"?
    Stel het dan zo als onderstaand voorbeeld in. Alle personen binnen Sportlink Club met de geselecteerde verenigingsfunctie ontvangen hierdoor een e-mail zodra de aanmelding gedaan is.

Op deze manier kan je zelf bepalen welke personen binnen de club een bevestiging ontvangen van een online aanmelding. Super handig, want zo weet je precies wanneer je in Sportlink Club een aanmelding kunt verwerken.

Verwijderen communicatieregel

Is de ingestelde communicatieregel niet meer van toepassing? Dan kun je deze eenvoudig verwijderen door de regel te selecteren en rechts onder in het scherm op de knop Verwijderen (prullenbak icoontje) te klikken.