JBN en Nevobo verenigingen, die gebruik maken van de gratis versie van Sportlink Club welke is aangeboden door de bond, beschikken niet over de mogelijkheid om te printen. Wilt u wel gebruik maken van deze mogelijkheid in Sportink Club? In de webshop op  de website van Sportlink Club  kunt u upgraden naar de volledige versie van Sportlink Club.

Af en toe wilt u misschien een uitdraai maken van het ledenbestand of een deel daarvan. Bijvoorbeeld om eens rustig door te kijken of de leden juist geregistreerd staan in Sportlink Club. Of om bij een vergadering als naslag bij de hand te hebben. Vanuit Sportlink Club kunt u de volgende zaken printen:

  • Adreslabel

  • Functionarissenlijsten

  • Ledenlijsten

De verschillende opties worden hieronder toegelicht.

Printen adreslabels

In Sportlink Club kunt u adreslabels printen. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

 1. Selecteer de leden waarvan u een adreslabel nodig heeft -  Meer informatie zie:  Zoek leden en relaties 

 2. Kies voor  Personen  

 3. Klik op  Adreslabels  

Zie onderstaand scherm:

Adobe reader wordt geopend. De adressen worden standaard geprint in het formaat ‘Avery’ 8x3.

U kunt de adreslabels nu uitprinten. Daarnaast kunt u de lijst per e-mail eenvoudig versturen aan mede- bestuursleden bijvoorbeeld.

 

 Let op:  Per huisadres wordt er maar één adreslabel aangemaakt.

Printen functionarissenlijst

Vanuit Sportlink Club kunt u een afdruk maken van alle functionarissen binnen de vereniging. U neemt de volgende stappen:

 1. Kies in het hoofdmenu voor  Personen  

 2. Kies vervolgens voor  Functionarissenlijst  

Het onderstaande scherm komt naar voren:

De  Functionarissenlijst  kan worden afgedrukt of u kunt deze opslaan op uw computer. Daarnaast kunt u de lijst per e-mail eenvoudig versturen aan mede- bestuursleden bijvoorbeeld. In verband met de privacy van de leden raden wij aan deze lijst alleen intern te gebruiken. 

 

 Tip:  Afhankelijk van de versie en instellingen in Adobe reader kan er binnen het document gezocht op de verschillende functies.

Printen ledenlijst

U kunt de ledenlijst die, op basis van de opgegeven zoekcriteria wordt opgemaakt ook printen. Aan de hand van een voorbeeld wordt er uitgelegd welke stappen u moet doorlopen.

 Voorbeeld 
Stel u wilt een geprinte lijst hebben van alle leden van uw vereniging uit Elst. Hiervoor neemt u de volgende stappen:

 1. Open het zoekscherm in Sportlink Club, door te klikken op  Zoekscherm  

Onderstaand scherm wordt geopend.

 2. Vul in het veld  Plaats  Elst in 

 3. Klik op

Het resultaat wordt op de volgende wijze weergegeven:

 

 Tip:  U kunt de kolombreedte aanpassen door met de muis naar de scheiding tussen de kolomnamen te gaan. Houd de muisknop ingedrukt en beweeg de muis in de gewenste richting. Deze laatste stap is belangrijk, omdat alleen de zichtbare delen van kolommen worden afgedrukt.

 3. Klik op

Onderstaand scherm wordt getoond in Adobe Reader.

De bovenstaande ledenlijst kan worden uitgeprint.