U neemt de volgende stappen om de saldilijst crediteuren op te vragen:

1. Kies Boekhouding

2. Klik op Saldilijst/openstaande posten

3. Kies Saldilijst crediteuren

Onderstaand scherm verschijnt:

U neemt vervolgens dezelfde stappen als bij het opvragen van het schermrapport Saldilijst debiteuren .