Wijzigen standaard bedragen

Het is mogelijk om op lidniveau afwijkende bedragen voor gekoppelde contributiebedragen en in te voeren. Neem de volgende stappen om een bedrag te wijzigen:

1. Zoek het betreffende lid op en open de lidgegevens

Tip: Lees bij Zoek leden en relaties hoe u het betreffende lid kunt zoeken en vinden.

2. Selecteer het tabblad Producten & Facturen

Let op: Als u het tabblad Producten & Facturen niet ziet, kunt u dit toevoegen bij Gebruikersinstellingen

3. Selecteer het tabblad Leeftijdsgebonden

Wilt u alleen de gegevens van het huidige seizoen zien? Pas dan de Datum vanaf aan naar de gewenste datum.

4. Dubbelklik op de rij waarvoor een afwijkend bedrag moet worden ingegeven

Het volgende scherm verschijnt:

5. Vul bij Afwijkend bedrag het gewenste bedrag in

6. Klik op

U ziet nu dat in de kolom Afwijkend bedrag het bedrag staat weergegeven dat u hebt ingevoerd en dat het bedrag in de kolom Standaard bedrag is verwijderd.

Koppelen overige producten

Het is mogelijk om eenmalige of periodieke producten toe te kennen. De producten die u bij de contributie instellingen/overige bedragen heeft toegevoegd kunt u hier kiezen.

1. Zoek het betreffende lid op en open de lidgegevens

Tip: Lees bij Zoek leden en relaties hoe u het betreffende lid kunt zoeken en vinden.

2. Selecteer het tabblad Producten & Facturen

3. Selecteer het tabblad Overig

4. Klik op

Het volgende scherm wordt geopend:

5. Kies bij Product voor het gewenste product

6. Vul, naar eigen wens, het Afwijkende bedrag aan

7. Vul, naar eigen wens, een Afwijkende omschrijving in

8. Klik op

Bij de hierboven behandelde instellingen is al bepaald of het een product is dat eenmalig of periodiek in rekening gebracht moet worden. Indien het een eenmalig product betreft zal de koppeling na facturering ongedaan worden gemaakt.

Facturen

Op lidniveau zijn de facturen van de persoon inzichtelijk. Neem de volgende stappen om facturen in te zien.

1. Zoek het betreffende lid op en open de lidgegevens

Tip: Lees bij Zoek leden en relaties hoe u het betreffende lid kunt zoeken en vinden.

2. Selecteer het tabblad Producten & Facturen

3. Selecteer het tabblad Facturen

Wilt u alleen de facturen van het huidige seizoen zien? Pas dan de Datum vanaf aan naar de gewenste datum.


4. Dubbelklik op een factuur voor de details