Bij veel verenigingen is het aan de orde. Nieuwe leden die zich aanmelden net nadat je de contributie run hebt verstuurd naar je leden. Nieuwe leden zijn uiteraard altijd zeer welkom, maar je wilt natuurlijk wel dat ze ook een factuur ontvangen voor de contributie. Gelukkig kan je dit eenvoudig oplossen door de run van een betreffende periode nogmaals te draaien. 

Volg hiervoor de volgende stappen. 

1. Ga naar Contributie -> Contributie facturering

2. Selecteer de betreffende periode die je nogmaals wilt draaien

3. Selecteer de gewenste periode

4. En klik op volgende

Er wordt nu gekeken welke leden nog geen factuur hebben ontvangen voor de betreffende periode. Om de nieuwe leden te kunnen facturen is het wel belangrijk dat bij deze leden een product gekoppeld staat. Oftewel een regel op het tabblad Producten en facturen bij de persoonsgegevens van het nieuwe lid. Meer informatie over het toevoegen van de bedragen bij de nieuwe leden zie Contributiebedragen koppelen aan leden.