Bij Leeftijdsgebonden contributiegegevens kunnen de leeftijdscategorieën binnen de verenigingen worden ingesteld. Neem via het menu Contributie > Instellingen > Contributie, de volgende stappen om de categorieën aan te maken.

1. Klik op

Het volgende scherm wordt getoond.

2. Vul de leeftijd in

3. Vul de omschrijving van de categorie in

4. Klik op

Het mag natuurlijk niet voorkomen dat een lid onder meerdere categorieën valt. Daarom zit er een controle op bij de invoer.

De hier gedefinieerde leeftijdscategorieën staan los van de leeftijdscategorieën van de bond. De vereniging kan er wel voor kiezen om deze categorieën synchroon te laten lopen door dezelfde peildatum als de bond te gebruiken. Hier stelt u uitsluitend de leeftijdscategorieën voor de contributie-instelling in. 

Let op : De hier gedefinieerde leeftijdscategorieën gelden voor alle leden, dus zowel verenigings-  als bondsleden en hebben geen relatie met de spelactiviteiten.