Een verwerking volgens de wet, wat is dat eigenlijk?

Volgens art. 4 lid 2 AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ….’ Het begrip ‘verwerken’ is erg ruim. Het varieert van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Verwerkingen in Club.AVG

Om jullie goed op weg te helpen hebben wij de meest voorkomende verwerkingen binnen sportverenigingen voor jullie uitgewerkt in Club.AVG. De lijst met voorgedefinieerde verwerkingen staan bij Begin hier - Verwerkingen. Deze verwerkingen kan je één voor één aanvullen met de informatie zoals die voor jullie vereniging van toepassing is. 

Daarnaast kan je middels de knop <Voeg uw eigen verwerkingen toe> ontbrekende of extra verwerkingen toevoegen die specifiek voor jullie vereniging gelden. Let op: het aanpassen van de verwerkingen vind plaats bij de menu optie <Verwerkingen>.

Wil je een verwerking toevoegen of een bestaande verwerking aanpassen? Neem dan onderstaande stappen: 

1. Kies in het menu voor Verwerkingen 

2. Selecteer een Verwerking <Edit> of start een nieuwe verwerking via de button <Voeg uw eigen verwerking toe>

3. Vul de Verwerking via de wizard in

 • Algemene info omtrent de Verwerking (welk proces, benaming etc.)
  • Bepaal wat de grondslag is van de Verwerking
  • Selecteer of voeg de persoonsgegevens toe welke bij de Verwerking van toepassing zijn
 • Gegevensbronnen
  • Leg vast waar de gegevens vandaan komen
 • Gegevensontvanger(s)
  • Leg vast wie de gegevens (kunnen) ontvangen
 • Bewaartermijnen
  • Leg de bewaartermijn van de gegevens vast
 • Risico
  • Leg de risico's vast
 • ICT
  • Leg de applicatie(s) die gebruik maken van de gegevens vast
  • Leg de infrastructuur, servers vast van de gebruikte applicaties
 • Samenvatting
  • In het overzicht zie je een samenvatting van de gehele Verwerking incl. de ingevulde antwoorden


Probeer zoveel mogelijk in te vullen, er is geen fout antwoord. Je beschrijft wat nu de werkelijkheid is binnen de vereniging.