Vanuit de leden van de vereniging kunnen er verzoeken komen om iets met de persoonsgegevens van het lid te doen. Dit kunnen verschillende verzoeken zijn:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht om vergeten te worden (gegevenswissing)
  • Recht op beperking van de verwerking


Aan deze verzoeken dient jouw vereniging binnen 4 weken na het verzoek te voldoen. Om deze verzoeken geregistreerd te krijgen, kunnen deze verzoeken vast gelegd worden binnen Club.AVG door in het menu te gaan naar Verzoeken Register.


  1. Kies in het menu voor Verzoeken Register
  2. Maak een nieuw verzoek via de button <Nieuwe Verzoek>
  3. Leg de gegevens rondom het gedane Verzoek vast
  4. Selecteer één of meerdere Verwerkingen
  5. Voeg een <Opvolging> toe.