Belangrijk

Wil je de betalingen gaan verwerken? En maakt jullie vereniging gebruik van Club. Boekhouding? Neem dan eerst even contact op met je collega die verantwoordelijk is voor de boekhouding.

Je lettert de facturen dan namelijk niet direct af via Club.Contributie, maar je lettert deze af op het moment dat de daadwerkelijke betaling is binnengekomen op je bank. 

Hoe je je bankafschrift verwerkt lees je in de volgende handleiding binnen Club.Boekhouding - Invoeren van kas en bankafschriften

Alle facturen creëren een openstaande post in de subadministratie debiteuren. De openstaande posten zijn terug te vinden in de saldilijst contributie-debiteuren. Om goed inzicht te krijgen in de (achterstallige) betalingen moeten de ontvangsten in het dagboek bank worden geboekt. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Ga naar Contributie 

2. Kies Afletteren contributie-ontvangsten 

Het volgende scherm wordt geopend:

3. Kies het gewenste Dagboek. Standaard staat deze op 20 - Bank

4. Klik op, de regel wordt aangemaakt.

5. Vul bij grootboekrekening 0510 in 

6. Druk de TAB toets in op uw toetsenbord

De grootboekrekening 0510-Debiteuren contributie verschijnt en links van deook het icoon Afletteren 

7. Klik op Afletteren

Het volgende scherm wordt geopend:

Hier heb je meerdere opties om te zoeken naar de gewenste facturen. Als je bij automatische incasso het vinkje aanzet, verschijnen bij deze zoekopdracht alleen de automatische incasso's.

8. Vul de benodigde zoekcriteria in

9. Klik op

De zoekresultaten verschijnen:

Wanneer de facturen gevonden zijn, kunnen ze worden afgevinkt en op 'betaald' gezet worden.

10. Vink in de kolom Volledig betaald de facturen aan die afgeletterd kunnen worden.

Tip: Wil je alle facturen in 1 keer als volledig betaald afletteren? Zodra je met de rechtermuisknop op de kolomnaam Volledig betaald klikt, kun je kiezen voor Selecteer alles waardoor alle facturen worden aangevinkt als volledig betaald.

11. Klik op 

12. Sluit dit scherm

De betaling is nu verwerkt, het volgende scherm verschijnt:

13. Klik op 

Het volgende scherm verschijnt:

14. Klik op Ja 

Alle geselecteerde facturen zijn nu afgeletterd.