Administratiekosten komen voor rekening van de speler

Als een speler tijdens een wedstrijd een straf krijgt, denk bijvoorbeeld aan een gele of rode kaart, dan kan deze straf financiële gevolgen hebben voor de vereniging. Om het voor jouw vereniging gemakkelijker te maken, hebben we het in Sportlink Club mogelijk gemaakt dat je deze boetes/kosten van tuchtzaken kan door belasten aan de betreffende speler. Volg de onderstaande stappen om dit in te richten:

Let op:

  • Om te werken met deze functie moet de module Club.Contributie actief zijn.
  • Als de straf bestaat uit een boete (bedrag staat vermeld bij Aantal) is het momenteel nog niet mogelijk om dit bedrag door te belasten.

Maak een financieel product aan

1. Maak voor iedere soort administratiekosten een eenmalig financieel product aan.

Hoe dit moet kun je lezen op de pagina Instellen en (ont) koppelen eenmalige bedragen aan een lid of een groep.

Koppel financieel product aan de speler

1. Open het scherm Tuchtzaken en kies Individuele tuchtzaken

2. Selecteer de regel waarvan je het bedrag wilt doorbelasten aan de speler en klik op de knop Doorbelasten

Let op:

In de kolom Doorbelast kun je zien of dit bedrag al is doorbelast.

Het scherm Doorbelasten tuchtzaak verschijnt.

3. Kies het product

Let op:

Hier wordt automatisch het bedrag uit de tuchtzaak getoond. Als je dit weghaalt en het veld leeg laat wordt automatisch het bedrag uit de contributie-instellingen doorbelast (zie afbeelding bij Maak een financieel product aan hierboven).

4. Klik op  om op te slaan

Controleer of het financiële product aanwezig is bij de speler

1. Kijk bij de speler op het tabblad Producten & facturen

In deze afbeelding is te zien dat gekozen is voor het overnemen van de door de bond opgelegde administratiekosten.

Let op: Als je het tabblad Producten & Facturen niet ziet, kun je dit toevoegen bij Gebruikersinstellingen