In Sportlink Club kunt u diverse overzichten opvragen met betrekking tot administratiekosten en tuchtzaken van uw vereniging. Daarnaast is het mogelijk enkele van deze overzichten op te vragen voor andere verenigingen.

1. Ga naar menu item Wedstrijdzaken

Info: De menu items die getoond worden zijn afhankelijk bij welke bond u als vereniging bent aangesloten.

2. Ga naar Tuchtzaken

3. Kies vervolgens voor Tuchtzaken

Het volgende scherm verschijnt:

Er zijn vier typen overzichten die in de tabbladen in het scherm terug te vinden zijn:

  1. Administratiekosten waarin diverse kosten staan voor bijvoorbeeld verzuimen rondom wedstrijdformulieren en het te laat terugtrekken van teams
  2. Individuele tuchtzaken waarin tuchtzaken te vinden zijn die betrekking hebben op spelers en andere functionarissen binnen de vereniging
  3. Verenigingstuchtzaken te vinden zijn die betrekking hebben op de vereniging zelf en dus niet gerelateerd zijn aan een persoon
  4. Uitsluitingen en schorsingen waarin de tuchtzaken terug te vinden zijn die geleid hebben tot een uitsluiting of schorsing

Tuchtzaken zoeken

Het is mogelijk om te zoeken op een specifieke tuchtzaak van uw eigen vereniging of een uitsluiting/ schorsing van andere vereniging. Neem hiervoor de volgende stappen:

1. Vul de naam , relatiecode, gedeelte van de naam of relatiecode in

2. Klik op

Als er meerdere verenigingen gevonden worden verschijnt het volgende scherm.

3. Selecteer de gewenste vereniging

4. Klik op

5. Kies het gewenste seizoen

6. Kies indien gewenst een periode binnen het gekozen seizoen

7. Klik op

Let op: Individuele tuchtzaken kunt u alleen van uw eigen vereniging ophalen. Uitsluitingen en schorsingen kunt u wel van andere verenigingen zoeken.

Mocht u een nieuwe selectie willen maken kunt u de selectiecriteria wissen. Klik hiervoor op