Tijdens het factureren van het contributieseizoen kan er altijd wat gebeuren waardoor een run wel is gebruikt maar niet het juiste resultaat heeft geboden. Na het afletteren wordt er vervolgens gebruik gemaakt van het tweede periodenummer om nogmaals de run door te voeren. Wanneer deze wel het gewenste resultaat biedt zijn er nog twee periodenummers over om de drie resterende runs te draaien. In het huidige contributieseizoen zal er daarom geen periodenummer beschikbaar zijn om de laatste run te draaien. U kunt dit als volgt oplossen:

  1. Aanmaken van een nieuw contributieseizoen met een representatieve naam. Als het huidige contributieseizoen van 2016-2017 is kunt u bijvoorbeeld het nieuwe contributieseizoen “2016-2017 deel 2” of “2016-2017 B” noemen.
  1. Een van de vier periodenummers gebruiken om de laatste facturatie van dit boekjaar goed te laten verlopen.

Deze handeling heeft verder geen consequenties voor de financiële administratie.