Bij het wijzigen van uw account/e-mailadres is het belangrijk de volgende stappen te volgen. De stappen voor het wijzigen wijken af als u reeds eerder gebruik heeft gemaakt van Sportlinked.

U maakt nog geen gebruik van de app van Sportlink

1. Neem contact op met uw vereniging om uw e-mailadres aan te laten passen.

2. Vervolgens kunt u zich registeren, uw account activeren en daarna koppelen aan uw relatiecode. Voor meer informatie over registeren klik op Registeren en inloggen . Voor meer informatie over koppelen klik op Koppelen aan gebruiker .

U maakt reeds gebruik van de app van Sportlink

U dient een aantal stappen te doorlopen, omdat uw account aan uw relatiecode is gekoppeld. Deze koppeling dient u ongedaan te maken en daarna kunt u zich opnieuw koppelen. Het is uit veiligheidsoverwegingen niet mogelijk meerdere e-mailadressen aan een relatiecode te koppelen.

U kunt de volgende stappen volgen:

1. Log in op Sportlinked. Meer informatie leest u via Registeren en inloggen

2. Klik op menu, de optie Instellingen en kies hier voor Mijn gegevens . Indien uw vereniging toestaat uw gegevens zelf te wijzigen kunt u hier uw e-mailadres wijzigen. Indien uw vereniging niet toe staat uw gegevens te wijzigen dient u contact op te nemen met de vereniging om het e-mailadres te wijzigen.

3. Klik, nadat uw e-mailadres is gewijzigd, in Sportlinked op menu, de optie Instellingen en kies hier voor Verwijder account. Dit is noodzakelijk omdat uw relatiecode wordt gekoppeld aan uw account voor Sportlinked. Indien u dit niet doet zult u een koppelconflict krijgen.

4. Vervolgens kunt u zich opnieuw registeren, het account activeren en daarna koppelen aan uw relatiecode. Voor meer informatie over registeren klik op Registeren en inloggen . Voor meer informatie over koppelen klik op Koppelen aan gebruiker.