Het verschil tussen afzenderadres en antwoordadres

In Sportlink Club is het mogelijk om eigen antwoordadressen op te geven bij verschillende soorten e-mailberichten. Dit kun je instellen via het menu Vereniging > Onderhoud > E-mail antwoordadressen.

Hier vul je bij voorbeeld het e-mail adres naam@jouwclub.nl in als antwoordadres.

De ontvanger van jouw e-mailbericht ziet als afzender dan het volgende - fictieve - e-mailadres staan: naam=jouwclub.nl@sportlinkservices.com.

Dit is niet het antwoordadres - want dat is naam@jouwclub.nl - maar het afzenderadres.

De reden dat Sportlink Club als afzenderadres een samengesteld adres genereert op de domeinnaam sportlinkservices.nl is omdat de e-mails ook via een mailserver van Sportlink Services worden verstuurd. Als Sportlink Club een e-mail bericht via deze mailserver (op sportlinkservices.nl) verstuurt met een afzenderadres op een andere domeinnaam wordt dit bericht op bijna alle ontvangende mailservers ter wereld namelijk gezien als spam. Dit wordt Open mail relay of ook wel relaying genoemd en is in de meeste gevallen niet toegestaan. Zie ook de Wikipedia-pagina over Open mail relay.

Deze manier van werken heeft als resultaat dat kans dat de ontvanger het e-mailbericht ontvangt een stuk groter wordt en dat wanneer een ontvanger op <Reply> klikt de e-mail wel naar het correcte antwoordadres, namelijk naam@jouwclub.nl wordt verzonden.