Sommige namen bevatten trema's, accenten, umlauts of andere tekens die niet standaard in het Nederlandse alfabet voorkomen. Samengestelde tekens zoals deze kunnen in Sportlink Club worden ingevoerd worden, en wel op twee manieren:

  • Het gebruik van toetscombinaties, zoals de apostrof (') gevolgd door de letter (e), dit maakt samen é
  • Het gebruik van de alt-toets op het toetsenbord, samen met een nummer (ASCII-code) via het numerieke toetsenbord, zoals ALT 130, dit geeft ook é. Een lijst met ASCII-codes is te vinden op Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/ASCII_(tekenset))

Sportlink Club biedt in vele schermen een mogelijkheid om gegevens te exporteren, om deze later in een ander programma - zoals MS Excel - verder te gebruiken. Een veel gehoorde klacht is dat deze samengestelde tekens er in Excel vreemd uitzien.

De export die Sportlink Club maakt bevat samengestelde tekens in de correcte vorm. Sportlink Club exporteert namelijk een csv-(tekst) bestand in UTF-8-formaat. Het dient dan ook als UTF-8-bestand in Excel te worden ingelezen.

Hoe dit moet, wordt hieronder uiteengezet. Volg deze stappen:

1. Open Excel met een leeg werkblad

2. Ga naar het menu Gegevens en kies voor Externe gegevens ophalen

3. Kies voor Van tekst (zie afbeelding hieronder)

4. Blader naar de map van de gebruiker en zoek het bestand sl-excel-export.csv (zie afbeelding hieronder)

5. Klik op Importeren

Nu start de Excel importwizard

6. Kies bij Oorspronkelijk bestand voor 65001 : Unicode (UTF-8) (zie afbeelding hieronder)

7. Klik op Volgende

8. Zet een vinkje bij Puntkomma en kies bij Tekstindicator voor {geen} (zie afbeelding hieronder)

9. Eventueel kan bij de kolommen een gegevenstype worden vast gelegd. Dit is optioneel (zie afbeelding hieronder)

10. Klik op Voltooien

11. Kies waar de gegevens moeten worden geplaatst (zie afbeelding hieronder)

12. Klik op OK

De geëxporteerde gegevens staan nu op het werkblad in Excel.