1. Zitten de 'eigen scheidsrechters' in de datafeed?

Jazeker. Scheidsrechters die je vastlegt in Sportlink worden ook opgenomen in de Club.Dataservice feed. Deze worden ook getoond in Club.TV en op Club.Website. En als laatste: ze verschijnen ook in de KNVB Wedstrijdzaken app voor de betreffende scheidsrechter.

2. Hoe werkt het met sorteren en filteren?

Belangrijk is het onderscheid:

  • Filteren: Dit houdt in dat je een lijst kunt maken met een te definiëren hoeveelheid gegevens. Je wil bijvoorbeeld niet het hele programma tonen maar alleen van een bepaalde leeftijdscategorie, of alleen van de thuiswedstrijden. Dat is goed mogelijk. Binnen Club.Dataservice heten dit 'argumenten'. De werking is beschreven op deze pagina.
  • Sorteren: Dit houdt in in welke volgorde je informatie toont op je site. Wederom als voorbeeld het wedstrijdprogramma. Dit kan je bijvoorbeeld sorteren op veld (eerst alles op veld 1, dan veld 2 etc.) of op tijdstip. (dus de vroegste wedstrijd eerst, de laatste wedstrijd onderaan) Ook dit is mogelijk.

3. Zitten er ook wedstrijdverslagen in Sportlink?

Nee. Wedstrijdverslagen voeg je niet toe in Sportlink. Als je deze op de website wilt hebben, is het volgende van toepassing.

  • Bij Club.Website is een 'widget' beschikbaar waar de mensen die daar rechten toe hebben een verslag kunnen maken. Zie hier de complete lijst met widgets.
  • Voor Club.Dataservice is die voorziening niet mogelijk. De vereniging moet op de eigen website de mogelijkheid creëren dit te organiseren.

4. Worden 'shirtjes' bij het wedstrijdprogramma in Club.Dataservice getoond?

De shirtjes worden niet in Club.Dataservice getoond. In Club.TV en de app voetbal.nl tonen we wel clublogo's. Het is onze wens om deze logo's ook in Club.Dataservice op te nemen.

Je kunt de logo's wel ophalen van de site website-voetbal.nl.
Bij elke wedstrijd kun je vanuit Club.Dataservice de clubcode van de tegenstander halen uit het artikel "wedstrijd-informatie", namelijk Thuisteam.Code of Uitteam.Code. Als je die code hebt kun je deze invullen in de url die je gebruikt om het weer te geven in je broncode, dus bijvoorbeeld (in PHP):

/* je hebt de variabele $uitteam_code gevuld met de verenigingscode van het uitteam */
echo '<img src="https://sassets.knvb.nl/sites/voetbal.nl/files/knvblogos_width60/' . $uitteam_code . '.png">';

5. Krijg je in Pakket.Ideaal ook de beschikking over de losse module Club.Dataservice?

Dit is niet het geval. Club.Dataservice is een product, los te verkrijgen en als onderdeel van Pakket.Beter. In Pakket.Ideaal wordt de Sportlink informatie opgenomen in de producten.

6. Waarom zou ik nu overstappen en wanneer moet ik wachten tot volgend seizoen?

Deze keuze is echt afhankelijk van tijd en capaciteit van de club. We merken dat veel clubs voor de zomer overstappen met als doel voor het nieuwe seizoen alles gereed te hebben. Alternatief is nu over te stappen naar de Club.Dataservice en pas tijdens het volgende seizoen over te stappen op een pakket.

7. Stel dat ik nu voor de Club.Dataservice kies en volgend seizoen alsnog voor pakket Beter kies, betaal ik dan dubbel?

Nee. Als je tijdens het seizoen van Dataservice naar Beter overstapt, crediteren we het bedrag dat je dan teveel hebt betaald voor Club.Dataservice.

9