Via menu Wedstrijdzaken -> Wedstrijden verwerken -> Overzicht wordt de status van de invoer van wedstrijden inzichtelijk gemaakt voor de vereniging. Het overzicht geeft inzicht in de status van invoer van de wedstrijdformulieren. Bovendien geeft het een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de ingevoerde wedstrijdformulieren, zoals ontvangen rode en gele kaarten. Het overzicht ziet er als volgt uit:

Het overzicht toont de wedstrijden in vier verschillende aanduidingen:

  • De ongemarkeerde wedstrijden zijn de wedstrijden reeds zijn vastgelegd
  • De wedstrijden in het rood zijn de wedstrijden waarvoor het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) nog moet worden ingevuld
  • De wedstrijden in het oranje zijn de wedstrijden waarvoor het uitslagenformulier in Sportlink Club nog moet worden ingevuld
  • De wedstrijden in het geel zijn de wedstrijden waarvoor het mobiel digitaal wedstrijdformulier (mDWF) reeds is ingevuld, maar waarvoor de vragenlijst(en) nog door de club(s) moet(en) worden ingevuld

Het overzicht geeft tevens aanvullende informatie over de getoonde wedstrijden, zoals:

  • Het aantal gele kaarten dat door het eigen team is ontvangen
  • Het aantal gele kaarten dat door het eigen team is ontvangen
  • Het moment waarop het digitaal wedstrijdformulier is vastgelegd
  • De aanduiding of een digitaal wedstrijdformulier moet worden ingevuld
  • Aantal verkregen (tijd)straffen
  • Aantal kaarten voor stafleden