Voor veldvoetbalverenigingen is het mogelijk om de accommodatie gegevens te bekijken zoals deze bij de KNVB bekend zijn. Het is ook mogelijk om bepaalde gegevens zelf te wijzigen. Dit zal in het onderstaande artikel worden toegelicht.

Neem de volgende stappen om bij het scherm van de accommodatiezaken te komen:

1. Ga naar Vereniging

2. En kies Accommodatiezaken

Je ziet nu een kaart verschijnen met daarop de accommodatie en de velden van je vereniging (in- en uitzoomen mogelijk). 

Aan de linkerzijde van het scherm staan een aantal keuzeopties die hieronder worden toegelicht.

Selectiecriteria

Via de selectiecriteria kun je een aantal kenmerken van de velden op je accommodatie op de kaart tonen. Als je onder selectiecriteria kiest voor bepaalde filteropties (onder constructie, gebruik en velddetails) zie je rechts op de kaart alle kenmerken die voor jouw vereniging van toepassing zijn verschijnen. Aan de symbolen zie je bijvoorbeeld uit welk type gras het veld bestaat, of er dug-outs aanwezig zijn, de hoeveelheid lux als het veld verlichting heeft, etc. 

Kaart

Rechts zie je op een kaart waar de velden en het clubgebouw van jouw vereniging geplaatst zijn. 

Wijzigen

Binnen de accommodatiezaken is het mogelijk om gegevens te bekijken en, mochten ze niet correct (meer) zijn, voor een deel ook te wijzigen. 


Klik hiervoor op de knop

Het volgende scherm verschijnt in beeld:

Het scherm bevat de volgende 4 tabbladen: Algemeen, Onderhoud, Club-kleedgelegenheid en Velden. Het scherm opent zich standaard op het tabblad Velden.

Hieronder volgt een toelichting per tabblad.

Algemeen

Dit scherm bevat eerst een gedeelte waarin  één of meer aantekeningen over de accommodatie of de vereniging kunnen zijn opgenomen (''notities'').  

Door te klikken op de knop kun je een rapport opvragen dat informatie bevat over hoeveel velden en kleedkamers aanbevolen worden op basis van het aantal teams van je vereniging. Meer informatie over deze behoeftebepaling lees je op https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/mijn-club/accommodatiemodule

Onderhoud

Onder dit tabblad staat per onderdeel aangegeven wie verantwoordelijk of eigenaar is (dit kan via het dropdown menu aangegeven worden). Je hebt hierbij de keuze tussen: Vereniging, Gemeente, Combinatie, Beheerstichting e.a. en onbekend. Als deze gegevens onvolledig of niet correct zijn, kun je deze wijzigen. 

Naast elke rubriek staat een opmerkingen icoontje. Door hier op te klikken kun je opmerkingen over de betreffende rubriek bekijken (voor zover die er zijn). 

Vergeet niet, nadat je wijzigingen hebt aangebracht, op onderaan het scherm te klikken.

Club-/kleedgelegenheid

Onder dit tabblad vind je een overzicht van het aantal kleedkamers, douches, etc.
Naast elke rubriek staat een klein informatie icoontje mocht je aanvullende informatie over de betreffende rubriek willen
Als deze gegevens onvolledig of niet correct zijn, kun je deze wijzigen. 

Vergeet niet, nadat je wijzigingen hebt aangebracht, op onderaan het scherm te klikken.

Let op: Het totaal aantal kleedkamers kan alleen worden aangepast door de KNVB. Neem dus contact op met de KNVB als dit aantal niet juist is.

In het onderste gedeelte van dit scherm kunnen eventueel documenten staan die door de vereniging geopend kunnen worden. Klik op het gele mapje om de documenten te openen.

Velden

Onder dit tabblad verschijnt in de bovenste sectie een overzichtstabel van alle voetbalvelden die voor de vereniging beschikbaar zijn op de accommodatie. Om de details van het veld in te zien en eventueel te wijzigen dien je in de tabel één keer op de regel van het betreffende veld te klikken. De informatie verschijnt vervolgens onder in beeld. In deze tabel kun je onder de kolom status tevens zien wat de status is van een veld m.b.t. wijzigingen die zijn gemaakt en die door de KNVB beoordeeld moeten worden (zie verderop in deze handleiding).

In het blok Details kun je een aantal (maar niet alle!) gegevens wijzigen als deze onvolledig of niet correct zijn. Sommige wijzigingen die je aanbrengt, worden rechtstreeks doorgevoerd, andere wijzigingen moeten eerst worden beoordeeld en goedgekeurd door de KNVB.

Door te klikken op de dropdown menus kun je de gegevens wijzigen. Achter de rubrieken kunnen twee verschillende icoontjes staan:

Door met de cursor op dit icoontje te staan verschijnt aanvullende informatie 
Indien de rubrieken met dit icoontje worden aangepast moet er een akkoord vanuit de KNVB gegeven worden
Geen icoontjeDe betreffende rubriek kan zonder beoordeling van de KNVB aangepast worden

Bij het aanpassen van sommige rubrieken zullen andere gekoppelde rubrieken ook veranderen. Een voorbeeld hiervan is het aangeven of er een overdekte zittribune is. Bij ja verschijnt namelijk gelijk een rubriek in beeld waarin de capaciteit ingegeven kan worden. Een ander voorbeeld is het aanpassen van het gebruik van een bepaald voetbalveld. Wedstrijdvelden hebben officiële afmetingen terwijl trainingsvelden hier soms van kunnen afwijken. Als bij de rubriek Gebruik alleen training wordt ingegeven zal er een mogelijkheid verschijnen om de afmetingen van het trainingsveld vast te leggen. Zie onderstaande afbeelding:

Bij de laatste rubriek Documenten aanwezig? kunnen er documenten (bijvoorbeeld een keuringsrapport van het veld) toegevoegd zijn. Deze kun je desgewenst openen door te klikken op Toon documenten.

Let op: De roze en uitgegrijsde rubrieken kunnen niet door de vereniging zelf aangepast worden. Dit kan alleen via de KNVB. In het geval dat er binnen deze rubrieken wijzigingen doorgevoerd moeten worden, moet je dus contact opnemen met de KNVB. 


Wat gebeurt er nadat ik wijzigingen heb aangebracht, opgeslagen en aangeboden bij de KNVB ter beoordeling? 


De informatie van de rubrieken waar geen uitroepteken achter staat wordt gelijk aangepast. In het geval dat een akkoord van de KNVB nodig is, verloopt het proces anders. Hieronder wordt Veld 3 als voorbeeld genomen. Er zijn voor dit veld drie wijzigingen gemaakt (en opgeslagen) die door de KNVB geaccordeerd moeten worden. Vandaar dat in de overzichtstabel bij status van veld 3 Ingediend staat genoteerd. 

De aanduidingen van de rubrieken waar gegevens zijn aangepast worden groen gekleurd. Hieraan kun je in een later stadium herkennen welke wijzigingen nog door de KNVB moeten worden beoordeeld en goedgekeurd. In het onderstaande voorbeeld zijn de rubrieken Gebruik, Speelveldafzetting en Dug-outs gewijzigd en ingediend bij de KNVB ter beoordeling. 

De waarde van de rubriek vóór de aanpassing is ook te zien door met de muis boven het veld te ‘zweven’. Dit is handig mocht je twijfelen over welke waarde precies wordt aangepast.  
Hieronder een voorbeeld voor de rubriek Gebruik. Hier kun je zien dat de rubriek vóór de aanpassing Wedstrijden was en dat de nieuwe waarde die door de KNVB geaccordeerd moet worden Wedstrijden en training is.

Zodra de wijzigingen zijn goedgekeurd, verdwijnen de groene letters en wordt de status in de tabel aangepast naar Akkoord. 

Het kan voorkomen dat er wijzigingen worden ingediend en hier later van wordt afgezien.
Het is in dat geval mogelijk om de ingediende wijzigingen in te trekken door te klikken op de knop

Er kunnen t.a.v. de wijzigingen ook opmerkingen door de KNVB geplaatst worden. Deze opmerkingen worden in de overzichtstabel geplaatst. Als de opmerking langer is dan de ruimte in de tabel kan via de rechtermuisklik de opmerking ook  bekeken worden: 

1. Rechtermuisklik op de rubriek Opmerkingen. 

2. Klik op de knop

Een melding met de opmerking verschijnt in beeld


Wat gebeurt er als de ingediende wijzigingen niet worden geaccordeerd?


Het is natuurlijk ook mogelijk dat de ingediende wijzigingen door de KNVB worden afgekeurd. In dat geval worden de ingediende wijzigingen weg gehaald en de oorspronkelijke informatie die in de rubrieken stond wordt weer teruggeplaatst. Je kunt vervolgens via het opmerkingenveld zien waarom het is afgekeurd. Via de rechtermuisklik in de overzichtstabel kan de uitleg over de afkeuring in zijn geheel zichtbaar worden gemaakt.