Voor veldvoetbalverenigingen is het mogelijk om de accommodatiegegevens te bekijken zoals deze bij de KNVB bekend zijn.

Om de gegevens te bekijken neem je de volgende stappen:

1. Ga naar Vereniging

2. En kies Accommodatiezaken

Je ziet nu een kaart met daarop de accommodatie en de velden van je vereniging. Je kunt in- en uitzoomen. Aan de linkerzijde van het scherm staat een aantal keuzeopties, die hieronder stuk voor stuk worden besproken.

Selectiecriteria

Via de selectiecriteria kun je een aantal kenmerken van de velden op je accommodatie op de kaart laten zien. Als je onder selectiecriteria kiest voor ‘selecteer alles’ bij de 3 filteropties (constructie, gebruik en velddetails) zie je rechts op de kaart alle kenmerken die voor jouw vereniging van toepassing zijn. Aan de symbolen zie je bijvoorbeeld uit welk type gras het veld bestaat, of er dug-outs aanwezig zijn, de hoeveelheid lux als het veld verlichting heeft, etc. Je kunt er via de selectiecriteria ook voor kiezen om niet alle, maar slechts een deel van de kenmerken te laten zien op de kaart.

Details

Op dit moment is het niet mogelijk om zelf wijzigingen door te voeren. Neem hiervoor contact op met jouw verenigingsadviseur van de KNVB. 

Algemeen: Behoefterapport

In het rapport zie je hoeveel velden en kleedkamers aanbevolen worden op basis van het aantal teams van je vereniging. Meer informatie over de behoeftebepaling lees je op https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/mijn-club/accommodatiemodule.

Beheer

Per onderdeel staat aangegeven wie verantwoordelijk of eigenaar is. Per onderdeel kan een opmerking zijn toegevoegd, bijvoorbeeld wanneer er renovatie is geweest of op de planning staat. Als vereniging kan je zelf geen opmerkingen toevoegen, maar dit kun je wel doorgeven aan je verenigingsadviseur.

Club-/kleedgelegenheid

Overzicht van de aantallen kleedkamers, douches, etc.

Velden

Klik op een veld. Vervolgens zie je eronder meer informatie over allerlei interessante gegevens betreffende het veld.

Bij deze laatste twee tabbladen kunnen er documenten (bijvoorbeeld een keuringsrapport van het veld) toegevoegd zijn. Deze kun je desgewenst openen.

Kaart

Rechts zie je op een kaart waar de velden en het clubgebouw van jouw vereniging geplaatst zijn. Mochten gegevens niet correct zijn dan kun je deze doorgeven aan jullie verenigngsadviseur van de KNVB. 

Let op!

Het lijkt erop alsof je nu al wijzigingen kunt doorvoeren. Maar, het definitief wijzigen van accommodatiezaken is nog niet mogelijk. Dit merk je ook wanneer je de accommodatiezaken afsluit en later weer heropent. Dan zijn de door jou gemaakte wijzigingen niet meer zichtbaar. In de toekomst gaan we hier uiteraard mee aan de slag: dan kun je als vereniging niet alleen de accommodatiegegevens bekijken, maar voor een deel ook zelf aanpassen.