App updates 11 juli 2023

Op deze pagina lees je alles over de nieuwe mogelijkheden in onze apps. Je kunt je voorstellen dat het, met een aantal van 1.9 miljoen app accounts, voornamelijk spelers en fans zijn die gebruik maken van app. Maar ook officials en wedstrijdsecretarissen werken ermee. Denk hierbij aan het regelen van alle wedstrijdzaken zoals het invullen van het wedstrijdformulier. Ook worden onze apps gebruikt door de bonden. Om alle informatie over de update lekker overzichtelijk te houden, laten we voor iedere doelgroep weten wat nieuw is.

Onze ambities met de app

Bij iedere update in de app, houden we vast aan onze ambities. En met iedere update, die je ook op deze pagina ziet, komen we weer een stapje dichterbij het halen van de ambities en doelen. We vinden het belangrijk dat ook jij op de hoogte bent van onze ambities: waar werken we naartoe. Die ambities zijn als volgt:

  1. Eerlijke competities! Door data in de app te verzamelen en te verrijken, kunnen we een betere teamindex maken.
  2. Beleving! Door in de app een fun-element voor leden en fans te bieden.
  3. Gebruikerservaring verbeteren! Door wedstrijdzaken, het organiseren van clubzaken en de communicatie richting leden en fans via de app op een logische wijze te laten werken wordt het regelen van alle clubzaken een stuk gemakkelijker. En leuker!
  4. Processen automatiseren! Door ervoor te zorgen dat clubzaken niet meer via e-mail, op papieren of gedownloade formulieren geregeld te hoeven worden. Alles in de app.

Dan de updates in de app voor deze maand:

Voor spelers/toeschouwers 

1. Accommodatie direct zichtbaar bij iedere wedstrijd

In de app willen we meer duidelijkheid geven op welke accommodatie een wedstrijd wordt gespeeld. Want daar is bij 35+/45+ en de jongste jeugd nog weleens verwarring over. Op een speeldag worden wedstrijden uit deze competities namelijk op één complex gespeeld. En dus kun je er niet zomaar vanuit gaan dat, zoals hieronder op de afbeelding, de wedstrijd Grijs Team tegen SV Sportlink op de accommodatie van Grijs Team wordt gespeeld. We willen voorkomen dat spelers of toeschouwers op de verkeerde accommodatie staan. 

Vanaf nu wordt in het team- en in het clubprogramma altijd de accommodatie waar de wedstrijd wordt gespeeld vermeld.

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

2. Wijziging in aanduiding

Dan een relatief kleine update. De tekst Gastpelers is hernoemd naar "Gast speler/staf", omdat hier ook personen vermeld worden die als staflid aan een specifieke wedstrijd zijn toegevoegd. 

3. Iconen en teksten ter verduidelijking

Bij gebeurtenissen in de app zie je regelmatig een icoon of een stukje tekst. Voorheen was bij een bepaalde gebeurtenis op de ene plek in de app een icoon te zien en op de andere plek bij diezelfde gebeurtenis een stukje tekst. Dat hebben we gelijkgetrokken. Je ziet vanaf nu dus óf een icoon óf een stukje tekst ter verduidelijking.

Voor officials

KNVB - Vragenlijsten

Voor vragenlijsten bij een rode kaart wordt nu ook de profielfoto van de persoon waarover de vragenlijst gaat in de app getoond. 

KNZB - Vragenlijsten

Voor de KNZB is de vragenlijst "Beoordeling scheidsrechters" en het daarbij horende rapport aangepast. Denk hierbij aan vragen waarop voorheen meerdere antwoordopties mogelijk waren en nu nog maar één antwoord kan/mag worden gegeven. Of waar toelichting op een antwoord voorheen niet verplicht was en nu wel. Dit is uiteraard volledig in afstemming met de KNZB opgezet.

NHV - Afmelden voor wedstrijd en de Teampenalty's

1. Bondsofficials kunnen zich vanaf nu ook via de app afmelden voor een wedstrijd. Dit hoeft dus niet persé meer via de laptop.

2. Voor het NHV is het event Teampenalty gedeactiveerd. Deze wordt niet (meer) gebruikt.


Voor de wedstrijdsecretaris

1. Afgelastingen voor zaalvoetbalwedstrijden

Voor de KNVB is een aanpassing gedaan in het lijstje met afgelasting redenen voor zaalvoetbalwedstrijden. Het is voor de ontvangende vereniging niet langer mogelijk "Afgelast door vereniging" te kiezen.

2. Sortering van staffuncties

De sortering van de lijst met staffuncties is aangepast. Hierbij wordt niet langer naar de rol gekeken, maar de sortering gebeurt op basis van functienaam, op alfabetische volgorde. Dit geeft simpelweg een prettiger en vooral logischer overzicht. 


Voor de bondsmedewerkers

1. Berichten in de app plaatsen

Voorheen konden de bonden via Twitter een bericht in de app plaatsen. Dit werkt niet meer en dus hebben we een oplossing bedacht. Vanaf nu kan de bond in de app een bericht opmaken zodat het bericht voor iedereen in de app zichtbaar is. Om een bericht in de app te kunnen maken heeft de persoon bij de bond toegang nodig tot het Admin account van de bond.


Het bericht opmaken in de app
Het resultaat, voor iedereen zichtbaar in de homefeed


2. Voor KNVB medewerkers: Bepaal zelf welke staffuncties rechten in de app krijgen

Teammanagers hebben in de KNVB Wedstrijdzaken app en in de Voetbal.nl allerlei extra mogelijkheden. 

Dit is tenslotte nodig om de functie als teammanager goed uit te kunnen oefenen. Denk aan het invullen van het     wedstrijdformulier of het regelen van het vervoer. Deze taken mogen bij veel verenigingen ook vaak uitgevoerd worden door een coach of trainer/coach. We zagen in de data in Sportlink dat veel coaches ook als teammanager in de administratie staan, puur om zo ook in de app toegang te krijgen tot de nodige mogelijkheden.

We hebben vanaf nu zo gemaakt dat een bondsmedewerker “App admin rechten” toe kan wijzen aan een specifieke functie. De bond kan dus zelf bepalen welke mogelijkheden in de app een coach of trainer/coach in de app heeft. aan een coach of trainer/coach zelf bepalen welke mogelijkheden men in de app krijgt. Hierdoor hoeven personen niet langer meerdere functies te krijgen en blijft de daadwerkelijke functie van een persoon zuiver. Met andere woorden: als bond hou je op deze manier je data op orde.