Bij nieuwe of bij bestaande leden is het mogelijk om spelactiviteiten toe te voegen en of te wijzigen. Zodra je een spelactiviteit hebt toegevoegd krijg je een aantal vragen die je moet beantwoorden. 

Vragen beantwoorden

Zie hieronder de eerste vraag die je krijgt.

Aansluitend krijg je de volgende vragen die je moet beantwoorden. Aan de hand van de ingevoerde antwoorden wordt bepaald of het om een internationale overschrijving gaat i.v.m. de FIFA overschrijvingsegels.

Mogelijke vragen die gesteld kunnen worden:

Antwoordopties

1. Is dit de eerste aanmelding (in binnen of buitenland) voor deze spelactiviteit ooit?

Ja/ Nee

2. Was de laatste club van de speler een buitenlandse club?

Ja/ Nee

3. Heeft speler afgelopen 3 jaar in buitenland gespeeld?

Ja/ Nee

4. Was speler laatste 5 jaar onafgebroken in NL?

Ja/ Nee

Reactie na Ja op vraag 2:

  • Naam van de buitenlandse Club
  • Land van de buitlandse Club

 

Clubnaam toevoegen

Land van buitenlandse club toevoegen

Spelactiviteit geblokkeerd?

Op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen is het mogelijk dat de spelactiviteit geblokkeerd wordt. 

Een spelactiviteit zal in de volgende gevallen geblokkeerd worden:

  • Het betreft een eerste aanmelding van een jeugdspeler (10-18 jaar) met een niet-Nederlandse nationaliteit
  • Het betreft een aanmelding van een bestaand bondslid (10-18 jaar) waar de speler de afgelopen 5 jaar bij een buitenlandse club heeft gespeeld
  • Het betreft een aanmelding van een bestaand bondslid (18+ jaar) waar de speler de afgelopen 3 jaar bij een buitenlandse club heeft gespeeld

In deze gevallen zijn speciale FIFA-regels van toepassing. Concreet betekent dit dat voor deze spelers, via de KNVB eerst toestemming van de FIFA verkregen moet worden.
Een verzoek tot internationale overschrijving/eerste registratie dient daarom te worden aangevraagd door een ingevuld internationaal overschrijvingsformulier voetbal toe te sturen naar amateurtransfers@knvb.nl. Na ontvangst van het formulier en goedkeuring van het verzoek zal de KNVB de spelactiviteit toevoegen. Let op: je bent hiertoe zelf niet bevoegd.

Indien niet de juiste (overschrijvings-)procedure en/of de regelgeving voor een overschrijving of eerste registratie van een speler wordt nageleefd, dan is/ zijn de FIFA Disciplinary Committee en/of de tuchtrechtelijke organen van de KNVB bevoegd om straffen aan zowel bonden, clubs als spelers op te leggen.

Meer informatie over internationale overschrijvingen en eerste registraties is hier terug te vinden. Ook vind je hier het internationaal overschrijvingsformulier.