Om diverse redenen kan het voorkomen dat het digitaal wedstrijdformulier afgesloten wordt tijdens een wedstrijd. Bij het opnieuw openen van het DWF heb je de volgende 2 keuzes:

  1. gegevens die bekend zijn
  2. eerder ingevulde gegevens

Hieronder uitleg over waarom deze functie bestaat en welke optie je het beste kunt kiezen.

Het digitaal wedstrijd formulier  (DWF) moet je beschouwen als een kladblaadje, die op de tablet bestaat. Alle informatie die je invoert tijdens de wedstrijd wordt in dit kladblaadje opgeslagen. Hierdoor is het niet perse nodig tijdens de wedstrijd een internet verbinding te hebben. 

Uitzondering hierop is het "live volgen". Hiervoor is uiteraard wel een internet verbinding nodig.

Om gegevens naar de servers van Sportlink te sturen heb je wel een internet verbinding nodig. Je kunt het versturen van informatie naar de servers van Sportlink forceren. Dit kan onder andere door:

  • in het DWF een stap terug te gaan (dan komt de vraag of je de gegevens wilt opslaan)
  • of te kiezen voor "naar vastleggen" bij periode en in de laatste stap van het DWF alle informatie in te vullen en op de knop onderin het scherm klikken. Ook dan zal alle data naar Sportlink verstuurd worden.

Waarom is de optie Reeds ingevulde gegevens laden? nodig?

Met deze optie kan je kiezen of je de data van het kladblaadje of de data op de server van Sportlink wilt ophalen. Je hebt bij het opnieuw openen van het DWF 2 keuzes.

  1. gegevens die bekend zijn (informatie op de server van Sportlink)
  2. eerder ingevulde gegevens (informatie in het kladblaadje) 

Bij de vraag  reeds ingevulde gegevens laden  kiezen voor de optie  gegevens die bekend zijn  zal er toe leiden dat de gegevens die op de server bekend zijn worden opgehaald. Dit is handig als je tijdens de wedstrijd van tablet moet wisselen (vanwege lege accu of problemen met de tablet). 

Stel: je hebt de eerste periode van de wedstrijd al vastgelegd, maar de accu is bijna leeg. Dan kun je het DWF verlaten (via backtoets) en deze opslaan. Je kunt dan op de tweede tablet de wedstrijd openen (met hetzelfde account) en  gegevens die bekend zijn  ophalen. Dan kan je met een tweede tablet verder gaan met het invoeren van de gegevens van de tweede periode op deze manier de wedstrijd verder afmaken.

Bij de vraag  reeds ingevulde gegevens laden kiezen voor de optie eerder ingevulde gegevens zal er voor zorgen dat het kladblaadje opnieuw geopend wordt. Deze optie kan je gebruiken als je per ongeluk tijdens de wedstrijd de app hebt afgesloten of deze er uit zichzelf mee is gestopt (dit mag uiteraard niet voorkomen, maar kan wel gebeuren). Dan zal hij de gegevens die bekend zijn op de tablet opnieuw openen en kan je verder waar je gebleven was.