Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal het aanvragen van een herindeling of een terugtrekking van een veldvoetbal team voor teams vanaf onder 13 en hoger alleen nog maar mogelijk zijn via de nieuwe functionaliteit in Sportlink Club. Verzoeken voor herindeling of terugtrekking van teams in de categorieën onder 7 t/m onder 12 zullen via mail bij de bond moeten worden aangevraagd via het mailadres contact@knvb.nl .
Verzoeken die voor de categorieën onder 13 en hoger nog op een andere manier dan via Sportlink Club bij de KNVB worden ingediend worden niet in behandeling genomen en worden teruggezonden naar de aanvrager. Dit geldt voor zowel telefonische verzoeken alsook de mailberichten welke worden gezonden aan contact@knvb.nl of aan medewerk(st)ers van de afdeling competitie persoonlijk. De aanvrager ontvangt telefonisch of digitaal aanvullende informatie waarbij wordt gewezen op de nieuwe wijze van het indienen van dergelijke verzoeken via Sportlink Club.
Verzoeken voor indeling van een nieuw veldvoetbal team kunnen wel voor alle categorieën via Sportlink Club ingediend worden.

Verzoeken tot (her)indeling en terugtrekking

In Sportlink Club heb je de mogelijkheid om digitaal bij de afdeling competitie van jouw district een verzoek tot (her)indeling en terugtrekking in te dienen. 

Om hiervan gebruik te maken is het belangrijk dat jij als gebruiker de autorisatie voor Wedstrijdzaken hebt.

Hoe werkt het?

Onder het menu “Wedstrijdzaken” vind je vervolgens via “Teams” een mogelijkheid om te kiezen voor “Wijzigingsverzoeken”. Zie onderstaande voorbeeld.

Wanneer deze functionaliteit wordt gekozen verschijnt vooralsnog een leeg scherm in beeld. In het geval er in de toekomst verzoeken tot een (her)indeling of terugtrekking aan de KNVB worden gezonden zal die informatie bij het opnieuw starten van deze lijst worden getoond. 

Rechtsonder zie je de volgende icoontjes. We leggen de betekenis van deze icoontjes voor je uit.

IcoonBetekenis
Verzoek aanmaken om een al ingedeeld team elders in te delen.
Verzoek aanmaken om een nog niet ingedeeld team alsnog in te delen in de reguliere competitie met als optie om dit ook gelijk te doen voor de beker.
Verzoek aanmaken om een ingedeeld team dat niet is ingedeeld voor de beker alsnog in te delen voor de beker.
Verzoek aanmaken om een ingedeeld team terug te trekken uit de (beker)competitie.
Door een selectie te maken in de lijst van ingediende verzoeken is het mogelijk om een aanvraag alsnog in te trekken zolang deze niet geaccordeerd is door de KNVB.


 Verzoek tot herindeling  

In het geval er behoefte bestaat om voor een team een verzoek in te dienen om in een andere klasse of poule te worden ingedeeld, dan kan met behulp van deze actie een herindelingsverzoek aan de KNVB worden gezonden. Als je voor deze optie kiest verschijnt een overzicht voor die teams van de vereniging waarvoor een verzoek tot herindeling kan worden ingediend. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de KNVB te allen tijde het principe hanteert dat zij proactief handelt bij negatieve of positieve uitschieters in de wedstrijdresultaten. Een verzoek tot herziening van de indeling wil dus niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk wordt ingewilligd. Zeker bij de competities waarbij sprake is van het fasenvoetbal zullen verzoeken van verenigingen niet altijd worden gehonoreerd.

Let op: dit soort verzoeken is alleen mogelijk voor de teams in de categorie B. Wanneer er vanuit de vereniging een verzoek ligt voor herindeling vanuit of naar competities die vallen onder de categorie A, kan dit niet via deze functionaliteit. Deze dienen schriftelijk te worden ingediend via de afdeling Contact (contact@knvb.nl) waarbij wij op voorhand willen wijzen op de mogelijke consequenties en beperkingen in deze.

Nadat is gekozen voor de optie herindeling verschijnt onderstaand scherm. Je kan kiezen voor welk team je een herindeling wil indienen. 


Hieronder een overzicht met de betekenissen van de invoervelden

VeldBetekenisOpmerking
AanduidingDit kan je niet wijzigen. Door een ander team in de lijst te kiezen wijzigt deze informatie.
DistrictDit kan je niet wijzigen. Door een ander team in de lijst te kiezen wijzigt deze informatie
KlasseKies hierbij uit de mogelijkheden die beschikbaar zijn door op het veld te klikken
IngangsdatumDit is een verplicht veld en het moet een datum zijn die in de toekomst ligt.
VoorkeurstijdInvoer van de gewenste voorkeursaanvangstijd van het team (kan ook de huidige zijn)
AanvragerDit is een verplicht invoerveld waarbij je 2 opties hebt.
- Vul één of meer letters in en kies het vergrootglas. Je krijgt een overzicht van alle leden die aan het zoekcriterium voldoen. Kies de gewenste naam uit de lijst
- Kies direct het vergrootglas en je krijgt de hele ledenlijst
Let op: Het is niet mogelijk zelf een naam in te vullen. Je krijgt dan een foutmelding en kan het verzoek niet naar de KNVB versturen.
RedenBij een verzoek tot herindeling is het verplicht hierbij een reden te vermelden.
De informatie in dit veld dient kort en bondig te zijn.

Als alle velden zijn ingevoerd kan de aanvraag naar de KNVB worden verzonden. Klik op “Opslaan en sluiten” rechtsonder in het scherm. 

 Na-inschrijving van een nieuw team

Wanneer de reguliere inschrijving van teams voor deelname aan de nieuwe competitie al is verzonden, is de kans aanwezig dat er behoefte bestaat om nog een nieuw team op te geven voor deelname aan de competitie. Dit kan zijn kort na het moment van inzending van het inschrijfformulier, maar ook op een later moment (bijv. kort voor de start van de competitie i.v.m. een aanwas van nieuwe leden).

Let op: na-inschrijving is alleen mogelijk voor de competities in de categorie B 

Wanneer je voor deze optie kiest verschijnt onderstaand scherm. Jouw keuze voor “Sporttype” en vervolgens “Geslacht” en “Leeftijdscategorie” bepaalt de keuze voor de aanmelding van een nieuw team. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving


Hieronder een overzicht met de betekenissen van de invoervelden

VeldBetekenisOpmerking
PeriodeKies voor welke competitie de aanvraag geldt.
SporttypeKies de gewenste speeldag (vrijdag/zaterdag/zondag)
GeslachtKies het geslacht van het aan te melden team (man/vrouw/gemengd)
Geslacht competitieKies een competitie naar keuze (te kiezen optie wordt bepaald door de keuze van geslacht)
LeeftijdscategorieKies de gewenste leeftijdscategorie (bijv. “Onder 16”)
KlasseEr volgt een keuze van de mogelijke klassen waar dit team kan worden ingedeeld. Dit
wordt mede bepaald door de klasse-indeling van het op dat moment laagste team.

TeamnaamDit veld is niet te wijzigen en wordt automatisch gegenereerd.
Indelen bekerPlaats een vinkje als dit team ook voor de beker ingeschreven wil wordenDe competitieleider zal bepalen of er op het moment van aanmelding van het team nog mogelijkheden liggen om het team op te nemen in de bekercompetitie.
IngangsdatumDit is een verplicht veld en het moet een datum zijn die in de toekomst ligt.
VoorkeurstijdInvoer van de gewenste voorkeursaanvangstijd van het team
AccommodatieBeschikt jouw vereniging over meerdere speellocaties, maak dan een keuze
AanvragerDit is een verplicht invoerveld waarbij je 2 opties hebt.
- Vul één of meer letters in en kies het vergrootglas. Je krijgt een overzicht van alle leden die aan het zoekcriterium voldoen. Kies de gewenste naam uit de lijst
- Kies direct het vergrootglas en je krijgt de hele ledenlijst
Let op: Het is niet mogelijk om hier zelf een naam in te vullen. Je krijgt dan een foutmelding en het verzoek niet naar de KNVB verzenden
RedenInvoer van dit veld is optioneel. Het kan zijn dat er aanvullende wensen zijn voor indeling.
De informatie in dit veld dient kort en bondig te zijn.

Als alle velden zijn ingevoerd kan de aanvraag naar de KNVB worden verzonden. Klik op Opslaan en sluiten rechtsonder in het scherm.

 Na-inschrijving beker

 Wanneer je alsnog een team voor alleen de bekercompetitie wenst in te schrijven, kies je deze optie. Als je hierop klikt verschijnt een overzicht voor die teams van de vereniging waarvoor een verzoek tot plaatsing in de beker kan worden ingediend.

Let op: deze toepassing geldt niet voor het aanmelden van niet-bestaande teams binnen de vereniging.

Hierbij verschijnen dus alleen de bestaande teams van de vereniging die nog niet in de beker zijn opgenomen.

In onderstaand scherm kan je kiezen voor welk team je een bekerindeling wilt indienen. 


 Hieronder een overzicht met de betekenissen van de invoervelden

VeldnaamBetekenisOpmerking
AanduidingDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
KlasseDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
DistrictDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
IngangsdatumDit is een verplicht veld en het moet een datum zijn die in de toekomst ligt
VoorkeurstijdInvoer van de gewenste voorkeursaanvangstijd van het team (kan ook de huidige zijn)
AccommodatieBeschikt jouw vereniging over meerdere speellocaties, maak dan een keuze 
AanvragerDit is een verplicht invoerveld waarbij je 2 opties hebt.
- Vul één of meer letters in en kies het vergrootglas. Je krijgt een overzicht van alle leden die aan het zoekcriterium voldoen. Kies de gewenste naam uit de lijst
- Kies direct het vergrootglas en je krijgt de hele ledenlijst
Het is niet mogelijk om zelf een naam in dit tekstveld te typen. In dat geval volgt een foutmelding en kan het verzoek niet aan de KNVB worden verzonden.
RedenInvoer van dit veld is optioneel. Het kan zijn dat er aanvullende wensen zijn voor indeling.
De informatie in dit veld dient kort en bondig te zijn.

De competitieleider zal bepalen of er op het moment van aanmelding van het team nog mogelijkheden liggen om het team op te nemen in de bekercompetitie. 

Als alle velden zijn ingevoerd kan de aanvraag naar de KNVB worden verzonden. Klik op Opslaan en sluiten rechtsonder in het scherm. 

  Verzoek tot terugtrekking

Als je hierop klikt verschijnt een overzicht voor die teams van de vereniging waarvoor een verzoek tot terugtrekking kan worden ingediend. 

Onderstaand scherm verschijnt. Je kan kiezen voor welk team je een terugtrekking wil indienen.


Hieronder een overzicht met de betekenissen van de invoervelden

VeldnaamBetekenisOpmerking
AanduidingDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
KlasseDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
DistrictDeze informatie is niet te wijzigen. Klik op een ander team in de lijst en de informatie wordt gewijzigd.
Alleen voor beker

Plaats hier een vinkje als het team alleen uit de beker moet worden verwijderd.

Geldt het voor zowel de reguliere competitie als beker, laat dit veld dan leeg.


IngangsdatumDit is een verplicht veld en het moet een datum zijn die in de toekomst ligt.
AanvragerDit is een verplicht invoerveld waarbij je 2 opties hebt.
- Vul één of meer letters in en kies het vergrootglas. Je krijgt een overzicht van alle leden die aan het zoekcriterium voldoen. Kies de gewenste naam uit de lijst
- Kies direct het vergrootglas en je krijgt de hele ledenlijst
Het is niet mogelijk om zelf een naam in dit tekstveld te typen. In dat geval volgt een foutmelding en kan het verzoek niet aan de KNVB worden verzonden.

RedenBij een verzoek tot herindeling is het verplicht hierbij een reden te vermelden. De informatie in dit veld dient kort en bondig te zijn.

Als alle velden zijn ingevoerd kan de aanvraag naar de KNVB worden verzonden. Klik op Opslaan en sluiten rechtsonder in het scherm.

Waar zie ik mijn ingediende verzoeken?

Zodra een actie is uitgevoerd en is verzonden naar de KNVB zal het overzichtsscherm met wijzigingsverzoeken (aan)gevuld zijn. Ook bij een volgende opstart zal dan een ingezonden verzoek zichtbaar zijn en blijven. 

In dit overzicht met wijzigingsverzoeken zijn een aantal kolommen opgenomen welke vooraf zijn vastgesteld en welke niet kunnen worden aangepast. Hieronder een voorbeeld. In de kolom van de aanvrager is te allen tijde zichtbaar wie van de vereniging een verzoek aan de KNVB heeft gezonden. 

 

 Verzonden aanvraag intrekken

Nu een aanvraag is verzonden, verschijnt ook dit icoontje in het scherm. Door een selectie te maken in

de lijst en op deze blauwe pijl te klikken, kan de aanvraag alsnog worden ingetrokken zo lang deze niet is geaccordeerd door de KNVB.

In onderstaande tabel lichten we de betekenis van de kolommen toe. 

KolomnaamBetekenis
StatusHier zie je of een verzoek door de KNVB al in behandeling is genomen of niet. 
AccorderenHet verzoek is nog niet behandeld. De KNVB moet nog actie ondernemen. 
AfgewezenHet ingezonden verzoek is niet ingewilligd. De KNVB zal hierop ook informatie verstrekken bij de aanvraag. 
AkkoordHet ingezonden verzoek is door de KNVB geaccordeerd. De KNVB kan eventueel aanvullende informatie verstrekken in de reply op de aanvraag.

Extra informatie vanuit de KNVB

Op het moment dat je informatie wil van een ingezonden verzoek, kan je de status van een verzoek inzien door het detailscherm van dit verzoek via dubbelklik op te roepen. Mocht er van de zijde van de KNVB een opmerking retour zijn gekomen, dan is die reactie in dit scherm terug te lezen in het veld “Opmerkingen”.

Zie onderstaande schermprint als voorbeeld. 

Het betreft in deze geen chatfunctie. Dus mocht er behoefte zijn om op een opmerking van de KNVB te reageren, dan kan dit niet via dit scherm en zal er van de zijde van de KNVB worden aangegeven op welke wijze deze informatie gedeeld dient te worden. De KNVB heeft aanvullend de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanvrager contact op te nemen omdat deze zijn naam en relatiecode in de aanvraag heeft moeten benoemen.