KNZB - Overzicht van de online aangemelde leden

Nieuwe leden kunnen zich via de aanmeldpagina op de website van de KNZB online aanmelden.

Info: Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt via de aanmeldpagina van de KNZB, is het mogelijk een mailbericht over de aanmelding af te laten leveren aan (bijvoorbeeld) de ledenadministratie. Zie hiervoor de instructie Communicatieregels Online aanmeldingen . Tevens ziet de club dit terug binnen het overzicht "Notificaties leden" in Sportlink Club.

Leden die zich online hebben aangemeld zijn als volgt terug te vinden in Sportlink Club:

1. Ga naar menu Personen 

2. Klik op Aanmeldingen

Het volgende scherm wordt geopend. 

Binnen dit overzicht kan je door middel van een rechtermuisklik op de regel van een aanmelding verschillende gegevens bekijken:

  • Het persoonsscherm kan direct geopend worden.
  • De opmerkingen die een persoon geplaatst heeft in het aanmeldformulier kunnen bekeken worden.
  • Info over de aanmelding (getoond wordt de gekozen type sport en de gekozen spelactiviteit).


Privacyverklaring van de bond en privacyverklaring van de vereniging

Als het lid zich aanmeld via het Online Aanmeldformulier bevestigen ze daarmee ook de privacyverklaring van de bond en club gelezen te hebben. In het Overzicht Aanmeldingen zie je dan vinkjes staan.

Bij een aanmelding van een lid onder de 16 zal de ouder/verzorger akkoord moeten gaan met de verklaringen.

Aspirant leden aanmelden

Neem de volgende stappen om een aspirant lid definitief aan te melden bij de vereniging:

3. Dubbelklik op de regel van het lid dat je wilt aanmelden

Het volgende scherm wordt geopend.

LET OP!
Door binnen bovenstaand scherm (Stap 1 van 2) links onder in het scherm te klikken op de buttonkun je ook inzien welke lidsoort er is aangevraagd (zie afbeelding hieronder) en kan je de aan te melden lidsoort zo nodig wijzigen.

4. Controleer of alles goed is vastgelegd en klik rechts onder op "Volgende" om naar de tweede stap van de aanmelding te gaan

In het scherm wat hierdoor verschijnt, staat een melding dat het lid succesvol is aangemeld. Deze melding bevat tevens de aangevraagde spelactiviteit van de persoon die zich heeft aangemeld. In de tweede stap kan, indien van toepassing, de gewenste spelactiviteit toegevoegd worden


5. Selecteer, indien van toepassing, de spelactiviteit en klik op Opslaan en sluiten

Leden jonger dan 16 jaar

Bij een aanmelding van leden jonger dan 16 is het noodzakelijk dat de ouder/ verzorger akkoord gaat met de aanmelding.

Heb je nog geen bevestiging ontvangen van de ouder/ verzorger? Dan krijg je bij het verwerken van de aanmelding de volgende melding:Indien je in de tussentijd toch een bevestiging ontvangen hebt kies je hier voor Ja. 

Heb je nog geen bevestiging ontvangen? Kies dan Nee en verstuur de bevestiging nogmaals naar de ouder verzorger.

De ouder/ verzorger ontvangt nogmaals de e-mail om de aanmelding te bevestigen.

Zodra de aanmelding verwerkt is wordt er automatisch een e-mail gestuurd naar persoon die zich heeft aangemeld. 

Vrijwilligerstaken en vrije velden aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kan aangevuld worden met 2 blokken. Het eerste blok heeft betrekking op de vrijwilligerstaken. Het tweede blok bestaat uit vragen die de club zelf kan instellen; deze vragen kunnen binnen Sportlink Club ingesteld worden. Lees de volgende handleiding voor meer informatie t.a.v. het instellen van deze toevoegingen > KNZB - het online aanmeldformulier . Het onderstaande gedeelte gaat over het inzien van de antwoorden op de vragen van deze blokken.

Vrijwilligerstaken (indien gebruik wordt gemaakt van de vrijwilligersmodule in Sportlink Club)

Het eerste blok heeft dus betrekking op de vrijwilligerstaken. Aspirant-leden kunnen tijdens het invullen van het aanmeldformulier aangeven of ze interesse hebben in vrijwilligerstaken. Indien ze interesse hebben, kunnen ze gelijk aangeven voor welke taken ze interesse hebben.
Zodra een aspirant lid via het overzicht is aangemeld verschijnen deze voorkeuren onder het tabblad vrijwilliger onder het kopje Voorkeurstaken.

1. Zoek het lid op via het zoekscherm

2. Open het persoonlijke scherm van het lid en klik op het tabblad vrijwilliger

Het volgende scherm verschijnt in beeld:
Vrije aanmeldvelden

Doormiddel van het instellen van vrije velden kunnen clubspecifieke vragen worden toegevoegd aan het aanmeldformulier. De antwoorden op deze vragen verschijnen na het afronden van de aanmelding onder het tabblad notities. Volg de volgende stappen:

1. Zoek het lid op via het zoekscherm

2. Open het persoonsscherm van het lid en klik op het tabblad notities 

3. Klik vervolgens op het sub-tabblad aanmelding

Het volgende scherm verschijnt in beeld: