Nieuwe leden kunnen zich via twee wegen aanmelden, te weten; via de aanmeldpagina op de website van de KNVB of via de Sportlink Club website widget "Online aanmelden".

Leden die zich online hebben aangemeld verschijnen als volgt in Sportlink Club:

Info: Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt via de aanmeldpagina van de KNVB of de 2e (meest recente) versie van het online aanmeldformulier binnen de Sportlink Club website, is het mogelijk een mailbericht over de aanmelding af te laten leveren aan (bijvoorbeeld) de ledenadministratie. Zie hiervoor ook Communicatieregels Online aanmeldingen . Tevens ontvang de club hiervan een notificatie binnen het overzicht "Notificaties leden" in Sportlink Club.

1. Ga naar Menu Personen 

2. En kies Aanmeldingen

Het volgende scherm wordt geopend. 

Binnen dit overzicht kan je door middel van de rechtermuisklik op de regel van een aanmelding verschillende ingegeven gegevens bekijken:

  • Het persoonsscherm kan direct geopend worden
  • De opmerkingen die een persoon geplaatst heeft in het aanmeldformulier kunnen bekeken worden (zie onderstaande afbeelding)

  • Overige info over de aanmelding (dit gaat om informatie over het gekozen type bondsport en de gekozen spelactiviteit). (zie onderstaande afbeelding)


Privacyverklaring van de bond (KNVB) en privacyverklaring van de vereniging

Als het lid zich aanmeld via het Online Aanmeldformulier bevestigen ze daarmee ook de privacyverklaring van de bond en club gelezen te hebben. In het Overzicht Aanmeldingen zie je dan vinkjes staan.

Bij een aanmelding van een lid onder de 16 zal de ouder/verzorger akkoord moeten gaan met de verklaringen.

Aspirant leden aanmelden

Neem de volgende stappen om een aspirant lid definitief aan te melden bij jullie vereniging:

3. Dubbelklik op de regel van het lid dat je wilt aanmelden

Het volgende scherm wordt geopend.

Door binnen het scherm van de eerste stap te klikken op kun je ook inzien welk lidsoort er is aangevraagd. Het onderstaande scherm verschijnt dan in beeld. Hier kan je de aan te melden lidsoort zo nodig nog wijzigen en dan via "Volgende" weer verder gaan.

4. Controleer of alle velden goed zijn ingevuld en klik rechts onder op volgende om naar de tweede stap te gaan

In het volgende scherm verschijnt eerst een melding dat het lid succesvol is aangemeld. Deze melding bevat tevens de aangevraagde spelactiviteit van de persoon die zich heeft aangemeld.
In de tweede stap kan, indien van toepassing, de gewenste spelactiviteit toegevoegd worden

5. Selecteer, indien van toepassing, de spelactiviteit en klik op Opslaan en sluiten

Leden onder de 16

Bij een aanmelding van leden onder de 16 is het noodzakelijk dat de ouder/ verzorger akkoord gaat met de aanmelding. In de bevestigingsmail die de ouder/ verzorger ontvangt moet de aanmelding bevestigd worden. Hieronder een voorbeeld van de bevestigingsmail. 


Heb je nog geen bevestiging ontvangen van de ouder/ verzorger? Dan krijg je bij het verwerken van de aanmelding de volgende melding:
Indien je in de tussentijd toch een bevestiging ontvangen hebt kies je hier voor Ja. 

Heb je nog geen bevestiging ontvangen? Kies dan Nee en verstuur de bevestiging nogmaals naar de ouder verzorger.

De ouder/ verzorger ontvangt nogmaals de e-mail om de aanmelding te bevestigen.

Zodra de aanmelding verwerkt is wordt er automatisch een e-mail gestuurd naar persoon die zich heeft aangemeld. 

Vrijwilligerstaken en vrije velden aanmeldformulier

Het aanmeldformulier kan aangevuld worden met 2 blokken. Het eerste blok heeft betrekking op de vrijwilligerstaken. Het tweede blok bestaat uit vragen die de club zelf kan instellen; deze vragen kunnen binnen Sportlink Club ingesteld worden. Lees de volgende handleiding voor meer informatie t.a.v. het instellen van deze toevoegingen: KNVB - het online aanmeldformulier . Het onderstaande gedeelte gaat over het inzien van de antwoorden op de vragen van deze blokken.

Vrijwilligerstaken (indien gebruik wordt gemaakt van de vrijwilligersmodule in Sportlink Club)

Het eerste blok heeft dus betrekking op de vrijwilligerstaken. Aspirant-leden kunnen tijdens het invullen van het aanmeldformulier aangeven of ze interesse hebben in vrijwilligerstaken. Indien ze interesse hebben, kunnen ze gelijk aangeven voor welke taken ze interesse hebben.
Zodra een aspirant lid via het overzicht is aangemeld verschijnen deze voorkeuren onder het tabblad vrijwilliger onder het kopje Voorkeurstaken.

1. zoek het lid op via het zoekscherm

2. Open het persoonlijke scherm van het lid en klik op het tabblad vrijwilliger

Het volgende scherm verschijnt in beeld:
Vrije aanmeldvelden

Doormiddel van het instellen van vrije velden kunnen clubspecifieke vragen worden toegevoegd aan het aanmeldformulier. De antwoorden op deze vragen verschijnen na het afronden van de aanmelding onder het tabblad notities. Volg de volgende stappen:

1. Zoek het lid op via het zoekscherm

2. Open het persoonsscherm van het lid en klik op het tabblad notities 

3. Klik vervolgens op het sub-tabblad aanmelding

Het volgende scherm verschijnt in beeld: